Monday, February 22, 2010

Ảnh của Quân đội nhân dân Việt Nam(182)

Theo Quyết định quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục, mẫu quân trang sĩ quan K-08 được sử dụng thống nhất trên toàn quốc vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Theo đó, xanh ô liu sẽ là màu chủ đạo của quân phục.

Ảnh quân trang mới từ 22/12

Quân phục của sĩ quan quân đội thuộc Quân chủng Phòng không Không quân và Lục quân trong thời gian thử nghiệm

Quân phục đội quân kỳ và quân nhạc.
Đội nghi lễ Lục quân...
...Không quân
...Hải quân.
Mũ mềm huấn luyện dã ngoại và mũ kepi kiểu K-08
Quân hiệu
Cấp hiệu trên ve áo
Dây lưng sĩ quan.
Quân đội TQ:

Guards in ceremonial uniforms of the Chinese Army

Guards in ceremonial uniforms of the Chinese Navy

Guards in ceremonial uniforms of the Chinese Air Force


Summer military service uniform for the Army

Summer military service uniform for the Army

Summer military service uniform for the Army

Summer military service uniform for the Army

Summer military service uniform for the Army

Summer military service uniform for the Army

Summer military service uniform for the Army

Summer military service uniform for the Army

http://www.globalsecurity.org/military/world/china/images/06.jpg

Suit-style spring autumn military service uniform for the
Air Force's male officers

Suit-style spring autumn military service uniform for the
Air Force's female officers

Suit-style spring autumn military service uniform for the
Air Force's female officers

Suit-style spring autumn military service uniform for the
Air Force's male soldiers

Suit-style spring autumn military service uniform for the
Air Force's female soldiers

Jacket-style spring autumn military service uniform for the
Air Force's male soldiers

Jacket-style spring autumn military service uniform for the
Air Force's female soldiers

Jacket-style spring autumn military service uniform for the
Air Force's maleArmed police officers parade in formation. The People's Liberation Army are to become chic symbols of national pride and sophistication as China gives its military uniforms a latest fashion upgrade. [Xinhua]

Women police officers parade in formation. The People's Liberation Army are to become chic symbols of national pride and sophistication as China gives its military uniforms a latest fashion upgrade. [Xinhua]


Police men salute. The People's Liberation Army are to become chic symbols of national pride and sophistication as China gives its military uniforms a latest fashion upgrade. [Xinhua]

http://img.alibaba.com/photo/239504448/military_training_uniform.jpghttp://myrtus.typepad.com/photos/uncategorized/2008/05/18/china_army.jpghttp://www.treehugger.com/china-segway-olympics-security.jpghttp://www.greenpacks.org/wp-content/uploads/2008/12/china-police-on-bicycles-1.jpghttp://juliechao.com/photos/china-police.jpghttp://www.blogcadre.com/files/images/_41493560_inpixone_0.jpghttp://www.7dnews.com/7dnews/uploads/2009/07/china-police1.jpghttp://www.telegraph.co.uk/telegraph/multimedia/archive/00886/china-army-460_886060c.jpghttp://www.tibetoday.com/images/police_china.jpgClick the image to open in full size. Click the image to open in full size.http://www.granitegrok.com/pix/chinese_military.jpg

Chinese Military Armed Police Force in new uniform

Suit-style spring autumn military service uniform for the Army's female officers

Jacket-style spring autumn military service uniform for the Army's female officers

Jacket-style spring autumn military service uniform for the Army's male soldiers

Jacket-style spring autumn military service uniform for the Army's female soldiers

Suit-style spring autumn military service uniform for the Army's male soldiers

Jacket-style spring autumn military service uniform for the Army's male soldiers

Jacket-style spring autumn military service uniform for the Army's female soldiers

Suit style spring autumn military service uniform for the Army's female soldiers

No comments:

Post a Comment