Monday, November 21, 2016

Cali: 1/2 Giao Lộ Nguy Hiểm Nhất Nằm Ở Thành Phố Los Angeles

LOS ANGELES -- Gần phân nửa giao lộ nguy hiển nhất tiểu bang California lại nằm trong Los Angeles.

Và hơn 90% giao lộ nguy hiển nhất tiểu bang California lại nằm trong vùng Nam California.

Một cuộc nghiên cứu mới của công ty chuyên về luật thương tích cá nhân Estey & Bomberger cho thấy thành phố Los Angeles trở thành thủ đô tai nạn xe cho cả tiểu bang California.

Công ty duyệt xét dữ kiện đụng xe năm 2015, và thấy thành phố Los Angeles là nơi có 3 trong các giao lộ nguy hiểu nhất trong California, và 2 trong đó là ở cùng một khu phố ở Northridge.

Tính chung, nghiên cứu cho thấy thành phố Los Angles có 221 trong 444 giao lộ nguy hiểm nhất trong tiểu bang California, kể cả 8 trong nhóm 10 nơi hàng đầu, và 17 nơi trong nhóm 20 nơi hàng đầu.

Khu vực rộng hơn ở Nam Cali là nơi có 90% trong nhóm 444 giao lộ nguy hiêm nhất này.

Đứng đầu danh sách là giao lộ hai đường Devonshire và Reseda, nơi 41 vụ thương tích được báo cáo trong năm 2015 -- may mắ, không ai chết trong 24 tai nạn xe xảy ra nơi đó năm ngoái.

Nguy hiểm thứ nhì cũng tương tự: giao lộ kế bên Dockweiler Beach -- giao lộ này là đường Imperial Highway và Vista Del Mar, nơi là điểm hàng đầu trong danh sách năm ngoái.

Đi bộ cũng không thoát nạn.

Một cuộc phân tích dữ kiện tai nạn giao thông năm 2014 cho thấy quận Los Angeles dẫn đầu Hoa Kỳ về con số tổng cộng 207 người chết vì bị xe đụng trong khi đang đi bộ -- hơn gấp đôi số người chết ở nơi hạng nhì là ở quận Maricopa County, Arizona.
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiu0J-ZwrrQAhVBUmMKHciiDawQjxwIAw&url=http%3A%2F%2Fwww.abc10.com%2Fnews%2Flocal%2Fcalifornia%2Fmost-dangerous-intersections-in-california%2F351775385&psig=AFQjCNE-cZ31NW-5Jkjui2S56ELy8BXhHw&ust=1479840654616594

No comments:

Post a Comment