Friday, November 25, 2016

Mỏ dầu đá phiến khổng lồ ở Tây Texas

http://www.xn--bomai-xqa.com/
Công ty Apache Energy phát hiện mỏ dầu đá phiến khổng lồ ở Tây Texas, đặt tên là "Alpine High," được ước tính chứa ba tỷ thùng dầu thô.
Một góc không ai chú ý của miền Tây Texas được cho là chứa hàng tỉ thùng dầu đá phiến mới được phát hiện.

image
Công ty Apache (APA) đã tiết lộ sự phát hiện lớn lao trong tuần này sau hơn hai năm âm thầm mua lại đất đai, nghiên cứu địa chất sâu rộng và thử nghiệm thận trọng.

Công ty ở Houston ước tính phát hiện, được đặt tên là "Alpine High," giá trị ít nhất có thể 8 tỷ Mỹ kim,.

Công ty Apache tin rằng khu dầu đá phiến mới hình thành một hệ thống trải dài  ít nhất là năm khu vực, có chứa hơn ba tỷ thùng dầu và 75 nghìn tỷ bộ khối  (cubic feet) phong phú khí đốt tự nhên..

image
"Chúng tôi cảm thấy rất tự tin với những gì chúng tôi có và tin rằng khám phá này mỗi ngày  trở nên hứa hẹn thêm," Apache CEO John Christmann IV nói CNNMoney.

Wall Street đã nhìn thấy dấu hiệu đô la đâu đây, giá cổ phiếu của Apache tăng lên 10% trong hai ngày giao dịch kể từ khi phát hiện được công bố.

image
"Sự khám phá này có tiềm năng trở thành một sự kiện cải biến cho công ty," nhà phân tích John Freeman đã viết trong một báo cáo nghiên cứu. "Apache nhìn thấy một cơ hội tuyệt vời để thiết lập cho mình vai trò  tài nguyên  lớn tiếp theo tại Hoa Kỳ"

Apache đã xác định được ít nhất 2.000 địa điểm khoan, và ước tính giá trị ban đầu cho mỗi giếng từ 4 triệu đến 20 triệu . Tức là ít nhất trị giá 8 tỷ  cho công ty, nhưng tiềm tàng có thể nhiều hơn nữa. Công ty đã khoan 19 giếng với 9 giếng  hiện đang sản xuất "số lượng có hạn" do hạn chế về cơ sở hạ tầng.

Rob Thummel, một người quản lý danh mục đầu tư tại công ty đầu tư năng lượng Tortoise Capital, cho biết  thông báo này sẽ "chắc chắn mở mắt các  nhà đầu tư" và có thể đưa công ty của ông mình  đầu tư vào Apache.

Tuy nhiên, Thummel cũng thúc dục nên thận trọng, lưu ý là hàng ngũ quản lý của Apache không có thành tích lâu dài của  các công ty đá phiến nhiều uy tín  hơn như  EOG Resource (EOG) hoặc Pioneer Energy. (PES)

"Trong thời gian tới họ cần minh chứng cho thấy" Thummel nói.

image
Christmann, chủ tịch công ty Apache, cho biết công ty của ông đang mong chờ  "thời gian sẽ chứng minh tầm quan trọng của sự phát hiện này." Ông nói thêm rằng phát hiện này là kết quả của "công trình kỹ thuật cao độ" bao gồm nghiên cứu địa chấn 3 chiều.

Việc tiếp theo là phải làm gì? Apache sẽ cần phải tiếp tục thử nghiệm đất, quyết định xem nơi nào  tốt nhất  để bắt đầu khoan cho thích hợp với giá dầu hiện tại. Cả hai giá dầu và khí tự nhiên vẫn còn thấp do dư thừa rất lớn, phần lớn được tạo  thành do sự  sản xuất dầu đá phiến quá mức của Hoa Kỳ trong thập niên qua.

Apache cũng sẽ cần phải xây dựng cơ sở hạ tầng để quản lý tất cả các dầu  và khí tiềm tàng hút lên  từ Alpine High. Công ty dự định sẽ thiết lập  một cơ sở chế biến tạm thời vào cuối năm nay và cuối cùng xây dựng một cơ sỡ cho sự hiện diện lâu dài hơn.

"Thành Rome không được xây dựng trong một ngày, các mỏ dầu và khí đốt lớn cũng vậy," Thummel nói.

http://www.xn--bomai-xqa.com/

No comments:

Post a Comment