Monday, November 21, 2016

Phụ Nữ: 10 Nơi Làm Việc Tốt Nhất. Tiểu Bang Cali Bị Lọt Sổ

Thành phố nào của Hoa Kỳ tốt nhất đối với phụ nữ đang làm việc? Cuộc nghiên cứu của Smart Asset lập ra danh sách 10 thành phố tốt nhất cho phụ nữ đang làm việc.

Cách biệt lương về tính phái tại Hoa Kỳ trung bình là 28% đối với công nhân trên tuổi 15.

Nghĩa là, phụ nữ lãnh 72 cents đối với một đôla nam công nhân lãnh.

Tuy nhiên, cách biệt lương nam nữ không đồng đều.

Thí dụ, nữ giới ở Provo-Orem, Utah, lãnh chỉ 45% mức lương nam giới lãnh.

Trong khi nữ giới ở Santa Fe, New Mexico, lãnh 91% mức lương nam giới lãnh.

Bản khảo sát dựa vào mức lương, về tỷ lệ nữ giới làm việc đối với nam giới đang làm việc, về tỷ lệ thất nghiệp của nữ giới, và Smart Asset lập ra danh sách 10 nơi tốt nhất cho nữ giới làm việc ở Mỹ:

1. Rochester, Minnesota

2. Columbia, Missouri

3. Topeka, Kansas

4. Claremont-Lebanon, New Hampshire-Vermont

5. Burlington-South Burlington, Vermont

6. Minneapolis-St. Paul-Bloomington, Minnesota-Wisconsin

7. Durham-Chapel Hill, North Carolina

8. Charlottesville, Virginia

9. Sioux Falls, South Dakota

10. Washington-Arlington-Alexandria, DC-Virginia-Maryland-West Virginia.

No comments:

Post a Comment