Saturday, November 26, 2016

Văn hóa từ chức trước tiên xuất phát từ lòng tự trọng

Các lãnh đạo của nhiều nước trên thế giới khi họ mắc khuyết điểm phần lớn họ đều xin từ chức. Vậy sao người Việt Nam lại không có văn hóa từ chức?

No comments:

Post a Comment