Tuesday, January 10, 2017

Nên hay không nên bỏ Tết ta?

Hương sắc Tết cổ truyềnSau khi Giáo sư Tiến sĩ Võ Tòng Xuân lp li ý kiến ca 11 năm trước cho rng Vit Nam không nên ăn Tết c truyn na mà nên theo Nht Bn, ch t chc mng Tết dương lch, mt s trí thc trong nước đã lên tiếng tán thành, ng h đ ngh này ca ông, nhưng cũng có người cho đây là bn sc ca Vit Nam, không th b được.
Tr li VTC News, GS. Võ Tòng Xuân, Hiu trưởng Trường đi hc Nam Cn Thơ nói vic t chc Tết Nguyên Đán dài ngày s khiến cho Vit Nam mt nhiu cơ hi làm ăn, giao thương vi các đi tác nước ngoài, nht là trong điu kin Vit Nam còn là mt nước nghèo. ng h quan đim ca GS. Xuân, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Vin trưởng Vin Kinh tế Trung ương, cũng cho rng ăn Tết c truyn gây ra nhiu lãng phí, gim hiu qu kinh tế vì b l các giao dch, hi ngh, giao ước quc tế Kinh tế gia Phm Chi Lan cũng đng ý quan đim trên. Theo bà, nếu gp Tết tây và Tết ta vi nhau, con cháu nhng người Vit nước ngoài s thun tin v thăm gia đình, h hàng ti Vit Nam.
Là mt trong nhng người ng h b Tết ta, nhà giáo Phm Toàn t Hà Ni, người đng đu nhóm biên son b sách giáo khoa mi cho hc sinh Vit Nam, nói vi VOA rng vic b Tết ta còn giúp hn chế nhiu điu tiêu cc trong xã hi như nn biếu xén, rượu chè, c bc, tai nn giao thông Ông nói:
“T lâu mình vn nghĩ Vit Nam ch nên làm mt cái Tết dương lch thôi. Là vì thế này, cái Tết ta ch phù hp vi mt nước nông nghip, nên có cái bài Tháng Giêng là tháng ăn chơi. Ngày xưa thì được, bây gi thì không được. Bây gi là phi làm vic có k lut, tính đến chuyn làm, chuyn hc, chuyn con người. Con người Vit Nam bây gi năng sut thì kém. Tết ra thì cơ quan, hc sinh, sinh viên, giáo viên lè phè lè phè. Dư âm ca Tết Vit Nam t lm. Trước Tết thì chy ch n, chy ch kia…”
Theo Tiến sĩ Nguyn Xuân Din, hin đang có 3 lung ý kiến xung quanh chuyn t chc Tết âm lch. Mt lung ý kiến cho rng nên b hn Tết âm lch và ch mng Tết dương lch như các nước phương Tây hay Nht Bn. Lung ý kiến th hai cho rng vn nên t chc c hai dp Tết dương và âm lch như lâu nay. Ý kiến th ba cho rng nên gp hai dp Tết làm mt. TS. Nguyn Xuân Din gii thích nguyên nhân ca vn đ gây tranh lun này.
“S dĩ có cái tâm lý như thế này là bi vì cái Tết bây gi nó không như ngày xưa na. Ngày xưa, người ta ch đi mt cái Tết đ được ăn ung, chơi bi, ăn mc đp, thăm thú… Nhưng bây gi tt c nhng nhu cu đy không còn như xưa na. Ngay c Tết c truyn, người ta thay vì v quê quán, thì cũng có nhng người thích đi du lch v.v Tâm lý ca người Vit Nam trước cái Tết c truyn cũng không còn như ngày xưa.
Nhà giáo Phm Toàn và nhiu trí thc khác cho rng Vit Nam ch nên gi li nhng tp tc đp ca dp Tết âm lch và gp chung vào dp Tết dương lch cho phù hp vi xu hướng phát trin ca đt nước. Ông nói:
“Nếu cn thì cho Tết dương lch ngh hn t Giáng sinh đến Tết dương lch. Hoc có th Tết dương lch cho ngh hn 3 ngày, 4 ngày, tùy. Cái đó là cái quyn ca mình. Nhưng ngày Tết ch nên ngh mt ln thôi.
Tuy nhiên, TS. Nguyn Xuân Din li cho rng Tết âm lch là mt dp tết c truyn ca Vit Nam, có liên quan đến nhng nét văn hóa rt đc trưng ca Vit Nam như mùa v, l hi, cúng tế hay tâm lý hướng v ci ngun ca người Vit. Vì vy cho dù có đang trên đường hin đi hóa, Vit Nam vn nên gi cái hn này.
“Xã hi hóa, công nghip hóa, hin đi hóa là không Tết c truyn na thì đó là mt ý kiến sai lm và nó s làm cho xã hi Vit Nam mt cân bng v mt văn hóa và tâm linh. Bi điu đó s biến con người thành nhng con rôbt, ch biết kiếm tin và làm vic như mt cái máy.
Vi quá trình nghiên cu v văn hóa Vit Nam, TS. Din ng h ý kiến cho rng Vit Nam vn nên gi c hai dp Tết. Ông cho biết thêm:
“Vit Nam hin đang chun b mt h sơ đ trình lên UNESCO đ công nhn Tết c truyn âm lch là mt di sn văn hóa phi vt th. Là mt người nghiên cu v c truyn đã lâu, tôi vn tán thành vic vn tiến hành song song c hai cái Tết âm lch và dương lch đ gi li nhng nét văn hóa đc sc v phong tc và mi mt ca đi sng văn hóa và tâm lch ca Vit Nam.
Nhà nghiên cu ca Vin Hán Nôm cho rng đ hn chế nhng điu tiêu cc ca vic t chc Tết Nguyên đán dài ngày, Vit Nam nên tiến hành các nghiên cu, điu tra khoa hc đ đưa ra quyết đnh phù hp vi xã hi hin đi mà vn gi được bn sc Vit.
Ngày mùng 1 Tết Đinh Du năm nay rơi vào ngày 28/1. B Lao đng, Thương binh và Xã hi Vit Nam đã ra thông báo chính thc ngh Tết liên tc 7 ngày, t 26/1 1/2/2017.“Đng đô la may mn” do M phát hành đang rt ăn khách Vit Nam và s được dùng làm tin mng tui, thường gi là tin “lì xì,” trong dp Tết Nguyên đán Đinh Du.
Hình nh tin đô may mn mnh giá 2 USD và 1 USD do B Tài chính M phát hành cùng vi các t đô la in hình gà trng không rõ xut x đang tràn ngp trên mng xã hi trong các mc rao bán tin lì xì Tết. Các báo mng trong nước cũng thông tin v nhu cu tin mng tui Tết tăng cao đc bit đi vi nhng t bc này.
Theo báo China Daily, B Tài chính M đã bt đu phát hành lucky money mà Vit Nam gi là tin mng tui hay tin lì xì” t gia tháng 11 năm 2016. Trong đt phát hành tin mng tui năm nay, tin giy 1 USD và 2 USD không có giá tr lưu hành, được kp trong các thip gp màu đ có in hình gà trng và các biu tượng trang trí ca Trung Hoa. Nhng t bc giy này có serie 8888 con s mà theo quan nim ca người Trung Quc, s đem li may mn.
B Tài chính M hàng năm đu phát hành b tin may mn in hình các linh vt ca năm đó trên các thip đ kèm theo, đc bit cho th trường châu Á. Đây là năm th 16 chính ph M phát hành b tin này. China Daily dn li Giám đc Cc n loát B Tài chính M Leonard Olijar nói rng nhà lp quc Benjamin Franklin ca M người được in hình trên t bc 100 đô la cũng tui Du, và ông y là mt nhân vt có tài và can đm, làm vic không mt mi.
B tin may mn do B Tài chính M phát hành cho năm Đinh Du được bán trên trang web ca Cc n loát vi giá 4,95 đô la M vi s lượng mua t 50 t tr nên, nhưng hin đã hết hàng.
Trong khi đó, nhng t đô la có in hình gà trng không rõ xut x được ưa chung và săn tìm và do đó giá tăng cao gp nhiu ln giá tr thc ca nó, theo Dân Trí.
Theo tìm hiu ca VOA Vit Ng, nhng giy bc 2 USD được rao bán trên Facebook ca ch nhân có tên Linh Bùi vi giá 400.000 đng/b (gn 20 đô la) - gm t bc giy 2 USD và 1 hng bao. Mt người dùng Facebook khác đã rao bán đng đô la vi hình gà trng vi giá 450.000 đng (hơn 20 đô la). Ch nhân Linh Bùi cho biết nhng t đô la may mn mnh giá 2 USD in hình gà trng được gi t M v nhưng không cho biết được in đâu.
Hin b tin lì xì 2 USD và 1 USD có in hình gà trng được bán vi giá gn 20 đô la trên trang Amazon.
Theo VietNamNews, nhu cu v giy bc 2 USD có in hình gà trng tăng vt trong năm nay. Theo Dân Trí, nhiu người sưu tm tin c cho rng biu tượng gà trng được cho là s mang li may mn cho người s hu. Năm Đinh Du được xem là năm có nhiu may mn, an lành và chăm ch.
Theo mt s trang mng bán tin lì xì trong nước, giá các t đô in hình gà trng được bán ra vi giá cao gp 5 đến 10 ln giá tr thc và gp 2-3 ln so vi giá các loi tin này trên các trang mng bán hàng trc tuyến ca nước ngoài.
Mc dù dch v bán đi tin mi đang n r, nhưng các hot đng đu được coi là bt hp pháp. VietNamNews trích li mt phó giám đc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thành ph H Chí Minh cho biết các hot đng trao đi tin có tính phí đu b cm, nhưng chúng ph biến vì nhu cu đi tin mi tăng cao vào nhng ngày giáp Tết.
Phó Thng đc NHNN Đào Minh Tú được báo Thanh Niên trích li nói bt c ai tham gia vào vic đi tin bt hp pháp s b pht t 20-40 triu đng theo Ngh đnh 96 ca chính ph.
Mùng 1 Tết Nguyên đán Đinh Du nhm ngày 28/1/2017 bt đu năm con gà, con th 10 trong 12 con giáp. Theo VOA

No comments:

Post a Comment