Friday, January 13, 2017

Nga chiếm ưu thế trong cuộc chiến tình báo với Mỹ

Hơn một tháng sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 kết thúc, một lần nữa vấn đề "Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ" lại được xới lên, lần này bởi Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

No comments:

Post a Comment