Monday, January 9, 2017

Triển lãm tượng sáp những nhà lãnh đạo Trung Quốc

6 bức tượng các nhân vật nổi tiếng của Trung Quốc được thực hiện và trưng bày tại Viện Bảo tàng Madame Tussauds ở London. Mỗi bức tượng phải mất hơn 6 tháng mới hoàn tất.

No comments:

Post a Comment