Saturday, February 11, 2017

Trắc nghiệm 10 giây kiểm tra tuổi trí tuệ thực sự của bạn

30 tuổi nhưng có thể bạn có trí tuệ của trẻ teen, khá trẻ con và thi thoảng hơi nổi loạn, không tuân thủ quy tắc.

Mỗi người có nhiều loại tuổi: Tuổi thực, tuổi sinh lý, tuổi tâm lý, tuổi xã hội... Bạn thường biết nhiều đến chỉ số thông minh IQ, thực chất là loại tuổi trí tuệ - Mental age. Nó phản ánh trình độ phát triển về trí lực của người. Một đứa trẻ 6 tuổi nhưng có thể có tuổi trí lực của trẻ 7-8 tuổi. 
Bài trắc nghiệm dưới đây của Thomas8april cho biết tuổi trí tuệ thực sự của bạn là bao nhiêu. Bạn có 10 giây để trả lời cho mỗi câu hỏi, hãy trả lời một cách trung thực, sau đó hãy cộng số điểm mình có được và đối chiếu với kết quả. 
Câu 1. Đâu là nhóm màu bạn yêu thích trong 4 nhóm dưới đây?
trac-nghiem-10-giay-kiem-tra-tuoi-tri-tue-thuc-su-cua-ban

Hãy ghi lại số điểm bạn có sau câu hỏi này:

A: 20 điểm
B: 30 điểm
C: 40 điểm
D: 10 điểm
Câu 2. Chọn một trong số các bữa ăn mà bạn muốn dưới đây:

Thêm số điểm dưới đây vào tổng điểm của bạn:

A: 10 điểm
B: 30 điểm
C: 40 điểm
D: 20 điểm
Câu 3. Chọn đồ uống đi kèm theo bữa ăn của bạn với các sự lựa chọn dưới đây:
B: Bia

Số điểm cho sự lựa chọn của bạn là:

A: 40 điểm
B: 20 điểm
C: 10 điểm
D: 30 điểm
Câu 4. Bạn bật tivi lên và phải xem một trong những chương trình dưới đây, bạn lựa chọn thể loại nào?

Và đây là số điểm của bạn

A: 10 điểm
B:  40 điểm
C: 30 điểm
D: 20 điểm
Câu 5. Quan điểm của bạn về kẹo?

Thêm số điểm này vào tổng điểm của bạn:

A: 40 điểm
B: 30 điểm
C: 20 điểm
D: 10 điểm
Câu 6. Ý kiến cá nhân của bạn về Facebook/Twitter?

Điểm của bạn là:

A: 30 điểm
B: 40 điểm
C: 20 điểm
D: 10 điểm
Câu 7. Quan điểm cá nhân của bạn về điện thoại thông minh?

Điểm của bạn là:

A: 30 điểm
B: 40 điểm
C: 10 điểm
D: 20 điểm
Câu 8. Bạn thích tổ chức sinh nhật như thế nào?

Thêm số điểm sau vào tổng điểm của bạn

A: 10 điểm
B: 20 điểm
C: 30 điểm
D: 40 điểm
Câu 9. Bạn nghĩ gì về nhạc cổ điển?

Điểm của bạn là

A: 20 điểm
B: 40 điểm
C: 10 điểm
D: 30 điểm
Câu 10. Kỳ nghĩ lý tưởng của bạn nghĩa là:

Điểm của bạn là:

A: 40 điểm
B: 30 điểm
C: 20 điểm
D: 10 điểm
Kết quả:
- Tổng điểm 350-400, tuổi trí tuệ của bạn là 4-9. Điều đó có nghĩa bạn rất trẻ con, bạn có thể tìm thấy niềm vui, sự giải trí từ những điều nhỏ nhặt nhất. 
- Tổng điểm 300-340, tuổi trí tuệ của bạn là 9-16. Bạn có tuổi trí tuệ của trẻ tuổi teen, bạn khá trẻ con và thi thoảng hơi nổi loạn, không tuân thủ quy tắc.
- Tổng điểm 250-290, tuổi trí tuệ của bạn là 16-21. Bạn biết khi nào cần hành động như một người trưởng thành nhưng bạn cũng biết khi nào nên vui vẻ. Khi cần bạn có thể là người rất nghiêm túc, những lúc khác hơi nổi loạn một chút.
- Tổng điểm 200-240, tuổi trí tuệ của bạn là 21-29. Bạn có tuổi trí tuệ của một người trưởng thành, bạn thể hiện sự nghiêm túc, chín chắn. Bạn thông minh, tự lập.
- Tổng điểm 150-190, tuổi trí tuệ của bạn là 29-55. Bạn có tuổi trí tuệ của một người trưởng thành, bạn khiêm tốn và cao quý, cư xử lịch sự. 
- Tổng điểm 100-140, tuổi trí tuệ của bạn là trên 55. Bạn có tuổi trí tuệ của một người lớn tuổi, bạn trân trọng những điều đơn giản trong cuộc sống và không thấy phiền lòng với công nghệ hiện đại. 
Hà An

No comments:

Post a Comment