Sunday, May 14, 2017

20 gia đình kinh doanh hàng đầu Việt Nam sở hữu những gì?

Tạp chí Forbes Việt Nam đã công bố danh sách 20 gia đình kinh doanh hàng đầu Việt Nam.
 Danh sách được đưa ra với mục đích ghi nhận và giới thiệu sơ khởi chân dung của một số gia đình kinh doanh có ảnh hưởng lớn. Phần đông trong số này là những gia đình đã rất đỗi quen thuộc; tuy vậy cũng có những gia đình chưa được biết đến nhiều như bà Nguyễn Thị Điền, Tổng giám đốc May An Phước, bà Nguyễn Thị Sơn, người sáng lập tập đoàn Sơn Kim hay ông Nguyễn Hữu Trí, Chủ tịch Sài Gòn Kymdan. Forbes cũng cho biết đây chưa phải là danh sách tuyệt đối các gia đình kinh doanh lớn nhất.
20 gia dinh kinh doanh hang dau Viet Nam so huu nhung gi? hinh anh 1

1. Trầm Bê và gia đình

20 gia dinh kinh doanh hang dau Viet Nam so huu nhung gi? hinh anh 2

2. Trần Thị Hường (Tư Hường) và gia đình

20 gia dinh kinh doanh hang dau Viet Nam so huu nhung gi? hinh anh 3

3. Trần Mộng Hùng và gia đình

20 gia dinh kinh doanh hang dau Viet Nam so huu nhung gi? hinh anh 4

4. Nguyễn Thị Điền và gia đình

20 gia dinh kinh doanh hang dau Viet Nam so huu nhung gi? hinh anh 5

5. Đỗ Duy Thái và gia đình

20 gia dinh kinh doanh hang dau Viet Nam so huu nhung gi? hinh anh 6

6. Trần Quý Thanh và gia đình

20 gia dinh kinh doanh hang dau Viet Nam so huu nhung gi? hinh anh 7

7. Jonathan Hạnh Nguyễn và gia đình

20 gia dinh kinh doanh hang dau Viet Nam so huu nhung gi? hinh anh 8

8. Đỗ Minh Phú và gia đình

20 gia dinh kinh doanh hang dau Viet Nam so huu nhung gi? hinh anh 9

9. Phạm Nhật Vượng và gia đình

20 gia dinh kinh doanh hang dau Viet Nam so huu nhung gi? hinh anh 10

10. Đặng Văn Thành và gia đình

20 gia dinh kinh doanh hang dau Viet Nam so huu nhung gi? hinh anh 11

11. Lê Thị Thúy Ngà và gia đình

20 gia dinh kinh doanh hang dau Viet Nam so huu nhung gi? hinh anh 12

12. Lý Ngọc Minh và gia đình

20 gia dinh kinh doanh hang dau Viet Nam so huu nhung gi? hinh anh 13

13. Nguyễn Thị Nga và gia đình

20 gia dinh kinh doanh hang dau Viet Nam so huu nhung gi? hinh anh 14

14. Nguyễn Thị Sơn và gia đình

20 gia dinh kinh doanh hang dau Viet Nam so huu nhung gi? hinh anh 15

15. Lê Văn Kiểm và gia đình

20 gia dinh kinh doanh hang dau Viet Nam so huu nhung gi? hinh anh 16

16. Vũ Quang Hội và gia đình

20 gia dinh kinh doanh hang dau Viet Nam so huu nhung gi? hinh anh 17

17. Đoàn Quốc Việt và gia đình

20 gia dinh kinh doanh hang dau Viet Nam so huu nhung gi? hinh anh 18

18. Vưu Khải Thành và gia đình

20 gia dinh kinh doanh hang dau Viet Nam so huu nhung gi? hinh anh 19

19. Nguyễn Hữu Trí và gia đình

20 gia dinh kinh doanh hang dau Viet Nam so huu nhung gi? hinh anh 20

20. Trần Kim Thành, Trần Lệ Nguyên và gia đình

 http://ttvn.vn/kinh-doanh/20-gia-dinh-kinh-doanh-hang-dau-viet-nam-ho-so-huu-nhung-gi--201401291023232302.htm
Theo Trí Thức Trẻ

No comments:

Post a Comment