Friday, May 19, 2017

CÁ THÁC LÁC Ở THÁI LAN.

featherback_knifefish_fly_fishing_Thailand
Cá thác lác – Featherback hay knifefish – Notopteridae ( có nghĩa “vây lưng”) là một họ thuộc bộ cá “lưỡi xương” Osteoglossiformes. Họ cá này là họ cá nguyên thủy nhưng rất thành công, tồn tại trên trái đất 200 triệu năm hoặc hơn. Hình dáng của chúng tạo ra tên gọi thông thường knifefish ( cá dao) hay một tên khác featherback (lưng có lông) spotted_featherback_chitala_chitalađến từ vây lưng mỏng nhỏ nhô lên, nhưng điều này không riêng biệt và tồn tại ở tất cả các loài, do đó có sự lẫn lộn giữa knifefish hay featherback và ngược lại. Loài nhỏ nhất của họ cá thác lác là cá thác lác bạc Ghost Knifefish – Notopterus notopterus và rất phổ biến ở Thái Lan.
Mối quan tâm chủ yếu của các tay câu là những loài lớn nhất trong họ cá thác lác Giant Featherback – Chitala lopis, Spotted Featherback – Chitala chitala và loài cá hiếm Royal Knifefish hay Indochina Featherback – Chitala blanci. Thác lác thường là các loài cá ăn đêm, ăn chủ yếu là cá và lưỡng cư. Chúng có thể ăn mồi giả và câu rê, chinh phục tốt bằng cách thu dây chậm. Giun cũng thường là mồi rất tốt để câu tất cả các loài cá thác lác.
Cá thác lát cườm Spotted Featherback – Chitala chitala là loài phổ biến nhất trong các công viên câu cá Thái Lan và cũng là cá thực phẩm ở khắp nước. Tên featherback thực sự xuất phát từ vây lưng nhỏ nhô lên, chúng cũng còn được gọi là Spotted hay Clown knifefish. Cá thể có thể lớn đến 6 kg.
spotted_featherback_clown_knifefish
Cá thác lác Royal Knifefish hay Indochina Featherback – Chitala blanci là loài cá ít khi câu được ở Thái Lan và trong tự nhiên phân bố rất hạn chế ở vùng đông bắc và trên sông Mekong. Nó được nuôi trong một số công viên câu cá và các hồ cá tư nhân ở Thái Lan. Cá này có thể lớn hơn 5 kg và sẵn sàng táp mồi giả hay mồi cá sống.
featherback_indochina
Cá thác lác bạc Ghost Knifefish – Notopterus notopterus là loài nhỏ nhất và phổ biến nhất ở Thái Lan. Trong tiếng Thái nó có tên Plah Chalat và là loài cá thực phẩm nổi tiếng trong các món chiên, cà ri, hoặc trong móp súp cay. Chúng thường được đánh bắt bằng lưới hay cần câu tre truyền thống. Cá thể có thể lớn đến nửa kg.
grey_featherback_ghost_knifefish
Megafishing

No comments:

Post a Comment