Friday, May 19, 2017

Điêu Khắc Mới Tại Phước Lộc Thọ

ARTIST James Dinh_Of Two LineagesTác phẩm điêu khắc nhan đề “Of Two Lineages” của nghệ sĩ điêu khắc James Dinh đã được chọn để kỷ niệm 40 năm người Việt sang Mỹ định cư.

 Dự án này có tên là “Courage to Rebuild” (Can Đảm Để Tái Xây Dựng) do hội văn hóa Vietnamese Culture Alliance (VACA) tổ chức. 

Tác phẩm điêu khắc này sẽ có 100 chân dung người Mỹ gốc Việt.
Jesse Duarte, left, with South Bay Steel, touches up the sculpture, "Of Two Lineages," during the in Lễ ra mắt tượng đài sẽ là 11 giờ sáng Thứ Bảy 20/5/2017 tại sân thương xá Phước Lộc Thọ (Asian Garden Mall), 9200 Bolsa Ave., Ste. 312, Westminster, CA 92683. Ban tổ chức mời đồng hương tới xem. Sẽ có thức ăn nhẹ và triên lãm nghệ thuật thiếu niên.

No comments:

Post a Comment