Friday, June 30, 2017

18 điểm mưa ngập ở Hà Nội

Nếu mưa 50-100 mm trong 2 giờ, 18 tuyến phố ở các quận nội thành có thể bị úng ngập.
18 điểm mưa ngập ở Hà Nội
Tiến Thành - Đoàn Loan

No comments:

Post a Comment