Friday, June 30, 2017

5 giải pháp Hà Nội cải tạo môi trường sống


Trồng một triệu cây xanh, làm sống lại sông Tô Lịch là những việc Hà Nội sẽ làm trong ba năm tới để sạch và xanh hơn.

 
Tạ Lư

No comments:

Post a Comment