Thursday, June 29, 2017

BMPT được Nga gửi tới Syria

Uy lực xe chiến đấu yểm trợ tăng Nga đưa tới Syria
Đồ họaViệt Chung
BMPT được trang bị nhiều vũ khí, có khả năng tiêu diệt bộ binh ẩn nấp và cả tăng thiết giáp hạng nặng của đối phương

No comments:

Post a Comment