Friday, June 2, 2017

Cải cách hành chính ở các bộ ngành chuyển biến như thế nào

Ngân hàng nhà nước hai năm 2015-2016 dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Bộ Khoa học và Công nghệ tăng 14 bậc, theo công bố ngày 30/5 của Bộ Nội vụ.
Cải cách hành chính ở các bộ ngành chuyển biến như thế nào
Tiến Thành - Quang Chiến
Nguồn: Bộ Nội vụNo comments:

Post a Comment