Tuesday, June 6, 2017

Cuộc sống tại Nhật Bản đầu thế kỷ 20 qua những tấm bưu thiếp

Thông qua những tấm bưu thiếp được tô màu này, người xem có thể hình dung về đất nước Nhật Bản những năm đầu thế kỷ 20.

 
Vườn Iris ở Horikiri, Tokyo. Ảnh: New York Public Library/Caters News
 
100 bậc đá tại Motomachi, Yokohama. Ảnh: New York Public Library/Caters News
 
Tháp đèn lồng Sumiyoshi, Osaka. Ảnh: New York Public Library/Caters News
 
Ảnh: New York Public Library/Caters News
 
Hoa anh đào tại Mukojima, Tokyo. Ảnh: New York Public Library/Caters News
 
Trụ sở ngân hàng Nippon tại Tokyo. Ảnh: New York Public Library/Caters News
 
Cầu Temma ở Osaka. Ảnh: New York Public Library/Caters News
 
Công viên Asakusa, Tokyo. Ảnh: New York Public Library/Caters News
 
Đền Toyokuni Nakanoshima, Osaka. Ảnh: New York Public Library/Caters News
 
Bến neo đậu tàu thuyền. Ảnh: New York Public Library/Caters News
 
Ảnh: New York Public Library/Caters News

No comments:

Post a Comment