Friday, June 9, 2017

Hai tuyến đường chục nghìn tỷ đồng sắp xây dựng ở thủ đô

Hoàng Cầu - Voi Phục; Tây Thăng Long là hai tuyến huyết mạch sắp được khởi công có mức đầu tư vào hàng kỷ lục.
Hai tuyến đường chục nghìn tỷ đồng sắp xây dựng ở thủ đô
Tiến Thành - Bá Đô

No comments:

Post a Comment