Sunday, June 25, 2017

Loại sơn tạo năng lượng từ ánh sáng Mặt Trời và hơi nước

Nhóm nghiên cứu ở Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne, Australia, phát minh ra một loại sơn mới biến các bề mặt thành máy phát năng lượng hydro.

 
Phương Hoa (Đồ họa: Next)

No comments:

Post a Comment