Friday, June 9, 2017

Mạng lưới đường sắt 40 tỷ USD ở Hà Nội trong tương lai

8 tuyến đường sắt đô thị dài 700km, tổng mức đầu tư gần 800.000 tỷ đồng dự kiến được hoàn thành vào năm 2050.
Mạng lưới đường sắt 40 tỷ USD ở Hà Nội trong tương lai
Tiến Thành - Bá Đô

Xem thêm: Trải nghiệm 3D tuyến đường sắt xuyên lòng đất trung tâm Hà Nội.
Tiến Thành - Bá Đô

No comments:

Post a Comment