Sunday, June 11, 2017

Noi có nền Kinh Tế Tốt Nhất Hoa Kỳ

LOS ANGELES, Calif.--Trong khi Đảng Cộng Hòa liên tục chỉ trích tiểu bang California là thành trì của phe cấp tiến, nơi chỉ muốn tăng thuế để bao cấp y tế toàn dân và như thế sẽ tới bên bờ sụp đổ tài chánh. Nhưng các kết quả kinh tế năm nay cho thấy thành trì California của Đảng Dân Chủ vẫn tăng tốc kinh tế, và vượt qua mặt Texas, thành trì của Đảng Cộng Hòa.

Khi trả lời nền kinh tế tiểu bang nào tốt nhất, cuộc nghiên cứu của công ty tài chánh WalletHub cho thấy Washington là tiểu bang đứng đầu về kinh tế tốt nhất, về tổng sản lượng quốc dân GDP tại Hoa Kỳ. Tiểu bang Washington cũng là thành trì của Đảng Dân Chủ.

California là tiểu bang thư1ứ nhì về kinh tế tốt nhất, nhờ sức tăng GDP, tỷ lệ thất nghiệp thấp, số lượng việc làm kỹ thuật cao nhiêù và các bằng phát minh nhiều.

Nói vê xuất cảng, khi tính lượng xuất cảng trên mỗi đầu cưd ân, đứng đầu vẫn là Washington, rồi gần như huề với Louisiana và Texas.

California hạng 7 về GDP, và hạng 15 về xuất cảng trên đầu mỗi cư dân.

WalletHub phân tích 27 thang điểm về kinh tế, cho thấy các tiểu bang kinh tế tốt nhất là:

1. Washington

2. California

3. Utah

4. Massachusetts

5. Washington, D.C.

6. Colorado

7. Oregon

8. New Hampshire

9. Maryland

10. Delaware

11. Idaho

12. Michigan

13. Virginia

14. Arizona

15. North Carolina

16. Connecticut

17. Minnesota

18. Georgia

19. New York

20. Texas.

No comments:

Post a Comment