Wednesday, June 28, 2017

Thực phẩm chức năng đem lại nguồn thu chính cho bán hàng đa cấp

[Infographic] Thực phẩm chức năng đem lại nguồn thu chính cho bán hàng đa cấp

Vào Costco, ai cũng thấy người Việt mua các loại thực phẩm chức năng nhiều nhất nhưng không phải để uống mà là gửi về VN bán lại kiếm lời. Chính nhân viên Costco cũng hiểu rõ điều này khi thấy người Việt là khách hàng quan trọng tiêu thụ các loại thuốc, dược thảo và thực phẩm chức năng(kể cả hạt Chia). Theo Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công thương), thực phẩm chức năng chiếm tới 59% doanh thu bán hàng đa cấp trong năm 2016.

[Infographic] Thực phẩm chức năng đem lại nguồn thu chính cho bán hàng đa cấp - Ảnh 1.
[Infographic] Thực phẩm chức năng đem lại nguồn thu chính cho bán hàng đa cấp - Ảnh 2.
[Infographic] Thực phẩm chức năng đem lại nguồn thu chính cho bán hàng đa cấp - Ảnh 3.
[Infographic] Thực phẩm chức năng đem lại nguồn thu chính cho bán hàng đa cấp - Ảnh 4.
[Infographic] Thực phẩm chức năng đem lại nguồn thu chính cho bán hàng đa cấp - Ảnh 5.
theo Bizlive

No comments:

Post a Comment