Sunday, June 25, 2017

Tuyến đường sẽ nối Đông Nam Á bằng tàu hỏa

Thái Lan vừa quyết định xây dựng đoạn đường sắt cao tốc hướng về phía bắc, thúc đẩy liên kết mạng Liên Á với các thành phố lớn Đông Nam Á.

 
Tạ Lư

No comments:

Post a Comment