Wednesday, July 12, 2017

10 Việc Làm Có Mức Tăng Lương Cao Nhất 1 Năm Qua

Lạm phát đã vượt qua mức gia tăng lương lần đầu trong 3 năm, theo một phúc trình mới từ Glassdoor, một trang mạng việc làm có hồ sơ của hàng triệu người xem các công ty, xếp hạng chấp thuận của CEO, báo cáo lương, và nhiều thứ khác.

Cơ bản, điều đó có nghĩa là đối với nhiều công nhân, ngay dù họ có thể được tăng lương, sức mạnh mua sắm tổng quát của họ đã giảm. Lạm phát tăng 1.9% trong tháng 6 năm 2017 so với cùng tháng trong năm 2016, trong khi mức gia tăng tiền lương giảm từ 2.2% hồi năm ngoái xuống còn 1.7% trong năm 2017. Sự gia tăng tiền lương hiện nay đã chậm lại qua 5 tháng liền, và trước tháng 6, chi phí cuộc sống/lạm phát đã không tăng nhanh hơn tiền lương kể từ tháng 7 năm 2014.

Tất cả 10 việc làm dưới đây đều chứng kiến sự gia tăng lương vượt hơn trung bình, như thế nếu nghề nghiệp của bạn có khuynh hướng đi ngược chiều, thì những việc làm này bạn có thể muốn bỏ đi tìm việc khác.

Sau đây là thứ tự từ thấp đến cao.

10- Tài xế lái xe giao hàng: Gia tăng tính theo năm, 4.3%; lương trung bình, $38,660.

9- Chuyên viên dược phòng: Tăng 4.5%, lương trung bình, $30,696.

8- Công nhân bảo trì cơ khí: Tăng 4.8%, lương trung bình, $44,018.

7- Nhân viên giữ nhà kho: Tăng 4.9%, lương trung bình, $41,442.

6- Nhân viên ngân hàng: Tăng 6.2%, lương trung bình, $28,870.

5- Giám đốc dịch vụ khách hàng: Tăng 6.4%, lương trung bình, $54,054.

4- Nhân viên duyệt hồ sơ đòi tiền bảo hiểm: Tăng 6.6%, lương trung bình, $51,320.

3- Nấu ăn nhà hàng: Tăng 7.2%, lương trung bình, $29,025.

2- Pha rượu, pha cà phê: Tăng 7.7%, lương trung bình, $24,953.

1- Người tuyển nhân viên: Tăng 8.4%, lương trung bình, $51,585.

No comments:

Post a Comment