Monday, July 24, 2017

Ảnh (1824)

Xem loạt ảnh dưới đây chắc chắn bạn sẽ không nhịn được cười khi thầy cô sử dụng ngôn ngữ cơ thể để giảng bài.
Chết cười với những tư thế giảng bài bá đạo của thầy cô - Ảnh 1
Các hạ thuộc môn phái nào đây?
Chết cười với những tư thế giảng bài bá đạo của thầy cô - Ảnh 2
Bảng thấp mà người cao nên khổ thế này đây
Chết cười với những tư thế giảng bài bá đạo của thầy cô - Ảnh 3
Còn đây nữa, thôi thì cô ngồi xuống vậy.
Chết cười với những tư thế giảng bài bá đạo của thầy cô - Ảnh 4
Các em đã hiểu bài chưa? Nội công của tôi rất thâm hậu đấy đứng đùa!
Chết cười với những tư thế giảng bài bá đạo của thầy cô - Ảnh 5
Trường thiếu thốn dụng cụ dạy học quá mà
Chết cười với những tư thế giảng bài bá đạo của thầy cô - Ảnh 6
Dạy học cũng là một nghệ thuật đấy các em nhé
Chết cười với những tư thế giảng bài bá đạo của thầy cô - Ảnh 7
Cái gì vào tay thầy cũng trở thành dụng cụ học tập
Chết cười với những tư thế giảng bài bá đạo của thầy cô - Ảnh 8
Chợp mắt một tý thôi mà
Chết cười với những tư thế giảng bài bá đạo của thầy cô - Ảnh 9
Tâm huyết đến lao lực với nghề
Chết cười với những tư thế giảng bài bá đạo của thầy cô - Ảnh 10
Giảng bài cũng phải đúng tư thế nó mới có hứng đó mà.
Chết cười với những tư thế giảng bài bá đạo của thầy cô - Ảnh 11
Chuẩn chỉnh một thợ xây lành nghề đang đo đạc các thứ các thứ
Chết cười với những tư thế giảng bài bá đạo của thầy cô - Ảnh 12
Ơ chụp ảnh sao không bảo cô?
Chết cười với những tư thế giảng bài bá đạo của thầy cô - Ảnh 13
Đôi khi cũng hài hước thế này đây
Chết cười với những tư thế giảng bài bá đạo của thầy cô - Ảnh 14
Khoe dáng thế này hỏi sao học sinh không cười lăn cho được

No comments:

Post a Comment