Monday, July 24, 2017

Ảnh (1826)

Con trai và con gái luôn tồn tại những điểm khác nhau một trời một vực mà dù có cố gắng cũng khó mà hiểu hết được. Loạt ảnh sau đây sẽ minh chứng rõ cho điều ấy.
Loạt ảnh cho thấy con trai và con gái đến từ hai hành tinh khác nhau - Ảnh 1
Những hình ảnh này đã cho bạn thấy rõ sự khác biệt chưa
Loạt ảnh cho thấy con trai và con gái đến từ hai hành tinh khác nhau - Ảnh 2
Câu nói chia tay phổ biến
Loạt ảnh cho thấy con trai và con gái đến từ hai hành tinh khác nhau - Ảnh 3
Con trai lúc mới chia tay thì dửng dưng như không có chuyện gì nhưng càng về sau thì mới thấy đau khổ, khác biệt hoàn toàn so với con gái
Loạt ảnh cho thấy con trai và con gái đến từ hai hành tinh khác nhau - Ảnh 4
Loạt ảnh cho thấy con trai và con gái đến từ hai hành tinh khác nhau - Ảnh 5
Loạt ảnh cho thấy con trai và con gái đến từ hai hành tinh khác nhau - Ảnh 6
Con gái thật rắc rối, như con trai có phải đơn giản hơn không?
Loạt ảnh cho thấy con trai và con gái đến từ hai hành tinh khác nhau - Ảnh 7

No comments:

Post a Comment