Monday, July 24, 2017

Ảnh (1827)

Xem loạt ảnh dưới đây bạn chắc chắn sẽ cười nghiêng ngã vì lâu nay đã “hiểu lầm” những suy nghĩ của động vật.
Theo đó, bộ tranh giả tưởng dí dỏm này của họa sĩ Jimmy Craig. Thông qua nó, bạn sẽ thấy được động vật cũng có cách nhìn về sự vật và con người nhé.
Loạt ảnh lột tả suy nghĩ của động vật khiến bạn cười nghiêng ngả - Ảnh 1
Loạt ảnh lột tả suy nghĩ của động vật khiến bạn cười nghiêng ngả - Ảnh 2
Loạt ảnh lột tả suy nghĩ của động vật khiến bạn cười nghiêng ngả - Ảnh 3
Loạt ảnh lột tả suy nghĩ của động vật khiến bạn cười nghiêng ngả - Ảnh 4
Loạt ảnh lột tả suy nghĩ của động vật khiến bạn cười nghiêng ngả - Ảnh 5
Loạt ảnh lột tả suy nghĩ của động vật khiến bạn cười nghiêng ngả - Ảnh 6
Loạt ảnh lột tả suy nghĩ của động vật khiến bạn cười nghiêng ngả - Ảnh 7
Loạt ảnh lột tả suy nghĩ của động vật khiến bạn cười nghiêng ngả - Ảnh 8
Loạt ảnh lột tả suy nghĩ của động vật khiến bạn cười nghiêng ngả - Ảnh 9
Loạt ảnh lột tả suy nghĩ của động vật khiến bạn cười nghiêng ngả - Ảnh 10

No comments:

Post a Comment