Sunday, July 2, 2017

Bộ sưu tập tiền thời VNCH

bộ tiền vnch 1964 730
Tiền VNCH 1955 lần 2 730


Dân LuậnĐây là bộ Tiền Giấy Việt Nam Cộng Hòa thứ 2 sau bộ 1955 lần thứ 1, theo như nhận xét của nhiều nhà sưu tập tiền cổ thì những tờ tiền 1955 lần 2 này có nhiều tờ tiền đẹp và ý nghĩa, mời các bạn cùng xem chi tiết nhé.
1. Đồng Năm 1955 lần 2: in tại Bradbruy Winkinson, Anh Quốc. Phát hành ngày 01.01.1956. Mặt trước: Đền Trung Liệt trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn.Mặt sau: Viện Bảo Tàng trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn.Khổ: 124mm x 77mm. 
Giá bán: 40.000 VNĐ
Tiền VNCH 1955 lần 2 600
2. Tờ 5 Đồng Năm 1955 lần 2 được in tại Thomas de la Rue, Anh Quốc.Phát hành ngày 25.11.1955. Mặt trước: Long Phụng xum vầy. Mặt sau: Nông dân cày ruộng.Khổ: 133mm x 84mm.
Giá bán: 70.000 VNĐ
Tiền VNCH 1955 lần 2 601
3. Đồng Năm 1955 lần 2: In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc.Phát hành ngày 25.11.1955. Mặt trước: Cá hóa long và rồng.Mặt sau: Thuyền ở ven biển miền Trung.Khổ: 139mm x 88mm.
Giá bán: 100.000 VNĐ
Tiền VNCH 1955 lần 2 602
4. Tờ 20 Đồng Năm 1955 lần 2: In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Mặt trước: Bụi chuối, quang cảnh nhà nông thôn. Mặt sau: quang cảnh làm ruộng.
Giá bán: 250k – 350k tùy chất lượng.
Tiền VNCH 1955 lần 2 603
5. Tờ 100 Đồng Năm 1955 lần 2 (1960). In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát hành ngày 24.10. 1960. Thu hồi ngày 3.7.1967, đợt 4. Mặt trước: Tòa nhà Quốc Hội. Mặt sau: Đập Đồng Cam,Sông Đà Rằng, Tuy Hòa.Khổ: 156mm x 67mm.
Giá bán: 150k – 200k tùy chất lượng.
Tiền VNCH 1955 lần 2 604
6. Tờ 200 Đồng năm 1955 lần 2 (1962) seri 1 và 2 ký tự: In tại American Banknote Company, USA. Phát hành ngày 25.10.1958. Thu hồi ngày 28.8.1962, đợt 3. Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia.Mặt sau: Thuyền đánh cá ở Mũi Né, Phan Thiết.Khổ: 168mm x 84mm.
Giá bán: 250k – 350k tùy chất lượng.
Tiền VNCH 1955 lần 2 605
7. Tờ 500 Đồng Năm 1955 lần 2 (1962). In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát hành ngày 13.02.1962. Thu hồi ngày 24.8.1964. Mặt trước: Dinh Độc Lập cũ (trước là Dinh Toàn Quyền). Mặt sau: Người cày ruộng và cảnh quê miền Nam. Khổ: 150mm x 75mm.Bộ thú năm 1972 730

Bộ tiền Việt Nam Cộng Hòa năm 1972 này gồm có 5 mệnh giá là tờ 50 đồng in hình ngựa, 100 đồng hình trâu, 200 đồng hình nai, 500 đồng hình hổ, và 1000 đồng hình voi. Ngoài ra trong bộ tiền xưa này còn có 3 tờ là 5.000đ, 10.000đ và 1000 đồng Trương Công Định của năm 1975.

1. Tờ 50 đồng  hình Ngựa 1972 In tại Bradbury Winkinson, Anh Quốc. Phát hành ngày 25.08.1972. Mặt trước: Dinh Độc Lập. Mặt sau: 3 con ngựa đang chạy. Khổ: 142mm x 70mm.
Giá bán: 50.000 vnđ
Bộ thú năm 1972 600
2. Tờ 100 đồng 1972 được in tại Bradbury Winkinson, Anh Quốc. Phát hành ngày 25.08.1972. Mặt trước: Dinh Độc Lập. Mặt sau: Chăn trâu.Khổ: 146mm x 73mm.
Giá bán: 50.000 VNĐ
Bộ thú năm 1972 601
3. Tờ 200 đồng con Nai năm 1972 được in tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát hành ngày 25.08.1972. Mặt trước: Dinh Độc Lập. Mặt sau: Đàn Nai. Khổ: 146mm x 73mm.
Giá bán: 100k – 150k tùy Chất Lượng.
Bộ thú năm 1972 602
4. Tờ 500 đồng hình Hổ 1972 In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát hành ngày 25.08.1972. Mặt trước: Dinh Độc Lập. Mặt sau: hình Cọp. Khổ: 152mm x 76mm.
Giá bán: 60.000 VNĐ
Bộ thú năm 1972 603
5. Tờ 1000 đồng hình Voi năm 1972. Mặt trước Dinh độc lập, mặt sau: hình ảnh đàn voi
Giá bán: 50.000 VNĐ
Bộ thú năm 1972 605

Bộ tiền Giấy Việt Nam Cộng Hòa năm 1969 hay còn gọi là bộ Hoa Văn 1969 gồm 6 mệnh giá là 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng và 1.000 đồng, cả 6 tờ đều có thiết kế hoa văn rất đẹp mắt nên được gọi chung là bộ tiền Hoa Văn.

với số lượng còn tương đối nhiều nên bộ tien co này được bán với giá khá hợp lý cho từng tờ, mời  các bạn xem chi tiết hình ảnh và giá bán cụ thể cho từng tờ nhé.
1. Tờ 20 đồng hoa văn 1969 In tại Bradbury Winkinson, Anh Quốc. Phát hành ngày 15.12.1969, đợt 9. Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Mặt sau: Hoa văn.Khổ: 143mm x 70mm.
Giá bán: 40.000 VNĐ
bộ hoa văn 1969 600
2. Tờ 50 đồng Hoa Văn 1969 được in tại Bradbury Winkinson, Anh Quốc. Phát hành ngày 15.12.1969, đợt 9. Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Mặt sau: Hoa văn. Khổ: 143mm x 70mm.
Giá bán: 40.000 VNĐ
bộ hoa văn 1969 601
3. Tờ 100 Đồng Năm 1970 In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát hành ngày 16.2.1970, đợt 10. Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Mặt sau: Hoa văn. Khổ: 146mm x 73 mm.
Giá bán: 50.000 VNĐ
bộ hoa văn 1969 602
4. Tờ 200 đồng 1970 được in tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát hành ngày 16.12.1970, đợt 10. Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Mặt sau: Hoa văn. Khổ: 146mm x 73 mm
Giá bán: 100k – 150k tùy Chất Lượng.
Bộ hoa văn 1969 605
6. Tờ 500 Đồng Năm 1970 được in tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát hành ngày 16.12.1970, đợt 10. Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Mặt sau: Hoa văn. Khổ: 152mm x 76mm.
Giá bán: 40.000 VNĐ
Bộ hoa văn 1969 606
6. Tờ 1000 Đồng Năm 1971 In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát hành ngày 29.11.1971, đợt 11. Mặt trước: Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam. Mặt sau: Hoa văn. Khổ: 152mm x 76mm
Bộ hoa văn 1969 608
Bộ Hoa Văn 1969 này là bộ tiền có giá mềm nhất trong bộ tiền Việt Nam Cộng Hòa chính vì thế mà không khó để bạn có thể sở hữu 1 bộ tiền đẹp mắt như thế này đúng không nào.

Bộ Tiền Việt Nam Cộng Hòa năm 1966 gồm 4 mệnh giá chính là tờ 50 đồng hoa văn tím, tờ 100 đồng tướng Lê Văn Duyệt gồm đầu tướng và đầu rồng, tờ 200 đồng tướng Nguyễn Huệ cũng có 2 loại hình chìm là chìm tướng và chìm rồng. và cuối cùng là tờ 500 đồng hình tướng Trần Hưng Đạo.

Là một trong những bộ tiền cổ việt nam bán khá chạy vì ý nghĩa và giá cũng tương đối hợp lý, sau đây chúng ta cùng đi chi tiết hình ảnh của từng tờ tiền này nhé.
1. Tờ 50 đồng hoa văn tím 1966
Giá bán: 150k – 200k tùy Chất Lượng.
Bộ tướng năm 1966 600
2. Tờ 100 đồng tướng Lê Văn Duyệt 1966 gồm 2 hình chìm khác nhau là chìm tướng và chìm rồng.
Giá bán chìm tướng 80k-120k tùy chất lượng.
Giá bán chìm rồng 120k – 150k tùy chất lượng.
Bộ tướng năm 1966 601
3. Tờ 200 đồng Nguyễn Huệ 1966 cũng gồm 2 loại hình chìm là chìm tướng và chìm rồng.
 Giá bán chìm tướng 200k-250k tùy chất lượng.
Giá bán chìm rồng 250k – 350k tùy chất lượng.
Bộ tướng năm 1966 602
4. Tờ 500 đồng tướng Trần Hưng Đạo
Giá bán: 60k-100k tùy chất lượng.
Bộ tướng năm 1966 603
1. Tờ 1 đồng 1964 được in tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát hành ngày 07.03.1964.Thu hồi ngày 27.11.1965. Mặt trước: Hoa văn. Mặt sau: Máy cày. Khổ: 126mm x 63mm.
Giá bán: 40.000 VNĐ
bộ tiền vnch 1964
2. Tờ 20 Đồng Cá Chép Hóa Long Năm 1965 in tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát hành ngày 08.01.1965. Thu hồi ngày 17.6.69. Mặt trước: Hoa văn.Mặt sau: Cá Hóa Long. Khổ: 142mm x 71mm.
Giá bán: 90.000 VNĐ
bộ tiền vnch 1964 600
3. Tờ 500 Đồng Lân Đấu năm 1964 In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát hành ngày 24.08.1964.Thu hồi ngày 25.6.1966. Mặt trước: Bảo Tàng Viện trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Mặt sau: Hai kỳ lân giỡn trái châu.Khổ: 150mm x 75mm.
Giá bán: 150.000 VNĐ
bộ tiền vnch 1964 601
Đây là bộ Tien giay Viet Nam  đầu tiên trong bộ tiền Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1955 đến năm 1975.
1. Tờ 1 Đồng năm 1955 lần 1 được in tại Security Banknote Company, USA. Phát hành ngày 15.10.1955. Thu hồi ngày 3.10.1958, Kỳ 1. Mặt trước: Nông dân đập lúa.Mặt sau: Ruộng muối.Khổ: 115mm x 65mm. Dữ liệu được trích từ sách Tiền Cổ Việt Nam qua các thời kỳ.
Giá bán: 70.000 VNĐ
Bộ tiền 1955 lần 1 600
2. Tờ 2 Đồng Năm 1955 lần 1 được in tại Security Banknote Company, USA. Phát hành ngày 15.10.1955. Thu hồi ngày 26.12.1961, Kỳ 1. Mặt trước: Thuyền đánh cá ven biển Phan Thiết. Mặt sau: Phong cảnh thôn quê miền Nam. Khổ: 120mm x 60mm. 
Giá bán: 50.000 VNĐ
Bộ tiền 1955 lần 1 602
3. Tờ 5 Đồng Năm 1955 lần 1 được in tại Security Banknote Company, USA. Phát hành ngày 15.11.1955. Thu hồi ngày 28.11.1963, Kỳ 1. Mặt trước: Nông phu cày ruộng. Mặt sau: Nhà lá ven sông.Khổ: 125mm x 66mm. 
Giá bán: 60.000 VNĐ
20140527_112145Bộ tiền 1955 lần 1 603
4. Tờ 5 Đồng giấy truyền 1955 lần 1 đơn hay còn gọi là tiền chiêu hồi.
Giá bán: 350.000 VNĐ
Bộ tiền 1955 lần 1 604
5. Tờ 10 Đồng Năm 1955 lần 1 được in tại Security Banknote Company, USA. 
Phát hành ngày 17.01.1955, kỳ 1. Mặt trước: Vợ chồng nông dân miền Nam đang ôm lúa. Mặt sau: Cổng Tam Quan ở Lăng Ông tại Gia Định. Khổ: 132mm x 60mm. 
Giá bán: 80.000 VNĐ
Bộ tiền 1955 lần 1 605
6. Tờ 20 Đồng Năm 1955 lần 1 được in tại Security Banknote Company, USA. 
Phát hành ngày 24.10.1955, kỳ 1.Mặt trước: Xe bò chở lúa, Mặt sau: Công nhân ở mỏ than Cẩm Phả, Quảng Ninh, Bắc Việt.Khổ: 139mm x 66mm. 
Giá bán: 150k – 200k tùy chất lượng.
Bộ tiền 1955 lần 1 606
7. Tờ 50 Đồng Năm 1955 lần 1 được in tại Security Banknote Company, USA. Phát hành ngày 24.10.1955, kỳ 1. Mặt trước: Em bé chăn Trâu, mặt sau: Thu hoạch lúa. Khổ: 144mm x 66mm. 
Giá bán: 250k – 350k tùy chất lượng.
Bộ tiền 1955 lần 1 607
8. Tờ 100 Đồng Năm 1955 lần 1 được in tại American Banknote Company, USA. Phát hành ngày 25.10.1957. Mặt trước: Nông dân lái máy cày. Mặt sau: Con phụng múa. Khổ: 155mm x 66mm. 
Giá bán: 200k – 300k tùy chất lượng.
Bộ tiền 1955 lần 1 608
9. Tờ 200 Đồng Năm 1955 lần 1 được in tại Security Banknote Company, USA. Phát hành ngày 24.10.1955. Thu hồi ngày 29.9.1958. Kỳ 1. Mặt trước: Người lính giữ thôn làng. Mặt sau: Nông dân gánh lúa. Khổ: 162mm x 70mm.
Giá bán: Liên hệ
Bộ tiền 1955 lần 1 609
10. Tờ 500 Đồng Năm 1955 lần 1 được in tại American Banknote Company, USA. Phát hành ngày 25.05.1960, thu hồi ngày 24.8.1964, đợt 1. Mặt trước: Tháp Phước Duyên, chùa Thiên Mụ, Huế. Khổ: 169mm x 76mm. 
Giá bán: 350k – 600k tùy chất lượng.
Bộ tiền 1955 lần 1 6101. Tờ 1 đồng 1964 được in tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát hành ngày 07.03.1964.Thu hồi ngày 27.11.1965. Mặt trước: Hoa văn. Mặt sau: Máy cày. Khổ: 126mm x 63mm.
Giá bán: 40.000 VNĐ
bộ tiền vnch 1964
2. Tờ 20 Đồng Cá Chép Hóa Long Năm 1965 in tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát hành ngày 08.01.1965. Thu hồi ngày 17.6.69. Mặt trước: Hoa văn.Mặt sau: Cá Hóa Long. Khổ: 142mm x 71mm.
Giá bán: 90.000 VNĐ
bộ tiền vnch 1964 600
3. Tờ 500 Đồng Lân Đấu năm 1964 In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc. Phát hành ngày 24.08.1964.Thu hồi ngày 25.6.1966. Mặt trước: Bảo Tàng Viện trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Mặt sau: Hai kỳ lân giỡn trái châu.Khổ: 150mm x 75mm.
Giá bán: 150.000 VNĐ
bộ tiền vnch 1964 601
Nguồn: tien co viet nam.

No comments:

Post a Comment