Sunday, July 9, 2017

Các tướng quân đội hưởng lương mới ra sao kể từ 01/7/2017?

Từ 01/7/2017, bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu trong quân đội đã có sự thay đổi.

Từ 01/7/2017, bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu trong quân đội đã có sự thay đổi.Các tướng quân đội hưởng lương mới ra sao kể từ 01/7/2017?
http://ttvn.vn/kinh-doanh/cac-tuong-quan-doi-huong-luong-moi-ra-sao-ke-tu-0172017-420174792253267.htm
.

Vương Diệu Quân - Hương XuânTheo Trí thức trẻ

No comments:

Post a Comment