Thursday, July 27, 2017

Du khách bơi cùng hàng triệu con sứa mà không bị đốt

Hồ Jellyfish nằm ở quốc đảo Palau, nam Thái Bình Dương. Đây là nơi cư trú của hàng triệu con sứa.
INSIDER

No comments:

Post a Comment