Sunday, July 9, 2017

Hai hệ thống chi phối chu kỳ 60 năm của 12 con giáp

Chu kỳ 60 năm của 12 con giáp trong âm lịch phổ biến ở các nước Á Đông là số tổ hợp khác nhau của hai hệ thống Can, Chi.

 
Lê Hùng (Đồ họa: Megan Campisi)

No comments:

Post a Comment