Friday, July 14, 2017

Hiến chương 08

Hiến chương 08 (zh. 零八宪章, Língbā Xiànzhāng) là một tuyên ngôn đầu tiên có chữ ký của hơn 350 trí thức và nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc nhằm thúc đẩy cải cách chính trị và dân chủ trong nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bản Tuyên ngôn đã được xuất bản vào ngày 10 tháng 12 năm 2008, kỷ niệm 60 năm của Tuyên ngôn Nhân quyền Thế giới, áp dụng tên và phong cách từ Hiến chương 77 chống Liên Xô do những người bất đồng chính kiến ở Tiệp Khắc xuất bản. Kể từ khi được phát hành, hơn 8.100 người bên trong và ngoài Trung Quốc đã ký vào bản Tuyên ngôn này.
Một trong những tác giả của Hiến chương 08, nhà văn Lưu Hiểu Ba, đã được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 2010.
Nhiều chữ ký ban đầu là công dân nổi tiếng trong và ngoài chính phủ, bao gồm cả các luật sư, một blogger Tây Tạng, tên là Woeser; và Bào Đồng, một cựu quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tất cả họ đều phải đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ và tù đày.[5] Hiến chương kêu gọi 19 thay đổi để cải thiện nhân quyền tại Trung Quốc, bao gồm một hệ thống pháp lý độc lập, tự do lập hội và loại bỏ các chế độ độc đảng"Tất cả các loại xung đột xã hội đã không ngừng tích lũy và cảm xúc của sự bất mãn đã tăng liên tục, "Hiến chương viết. "Hệ thống hiện tại đã trở nên quá lạc hậu đến mức thay đổi là không thể tránh khỏi. "Trung Quốc là nước duy nhất có quyền lực lớn trên thế giới vẫn giữ chế độ toàn trị vi phạm quyền con người, hiến chương tuyên bố. "Thực trạng này phải thay đổi!! Cải cách Chính trị dân chủ không thể trì hoãn lâu hơn nữa".[5]
Các nội dung chính bản hiến chương:
 1. Sửa đổi Hiến pháp;
 2. Phân quyền;
 3. Dân chủ lập hiến;
 4. Tư pháp độc lập;
 5. Kiểm soát xã hội đối với công chức;
 6. Bảo đảm quyền con người;
 7. Bầu cử các quan chức trong bộ máy công;
 8. Bình đẳng Nông thôn - Thành thị;
 9. Tự do lập hội;
 10. Tự do hội họp;
 11. Tự do ngôn luận;
 12. Tự do tôn giáo;
 13. Giáo dục toàn dân;
 14. Bảo vệ quyền sở hữu tư nhân;
 15. Cải cách Tài chính và thuế;
 16. An sinh xã hội;
 17. Bảo vệ môi trường;
 18. Chế độ Cộng hòa liên bang;
 19. Hoà giải dân tộc.[6]
Đoạn mở đầu của Hiến chương tuyên bố:[7]

No comments:

Post a Comment