Saturday, July 15, 2017

Khổng Tử: Như thế nào là người trí thức?


Khong Tu
Đối với những người thuộc giới trí thức, những người có học thời xưa, Khổng Tử có yêu cầu rất cao. Trí thức thời cổ đại được xếp là những người đứng đầu trong bốn kiểu người dân là “Sĩ, nông, công, thương”.
Những người trí thức là những người học Đạo, học nghề. Họ phải là những người giỏi về cả hai phương diện tu dưỡng đạo đức và học thức. Về sau này, trí thức được dùng để chỉ những người thoát ly khỏi ngành nghề sản xuất.
Trong “Luận ngữ” có ghi lại một đoạn đàm luận giữa Khổng Tử và học trò của mình là Tử Cống như sau:
Tử Cống hỏi Khổng Tử: “Thưa thầy ai mớđược gọi là sĩ” ạ? (Thời xưa gọi sĩ là để chỉ thành phần trí thức).
Khổng Tử nói: “Hành dĩ hữu sỉ, sử vu tứ phương, bất nhục quân mệnhTức là một người phải chịu trách nhiệđối với chính hành vi của mình, có ý thức trách nhiệm, có cảm giác xấu hổ và luôn lo sợ nhân cách, phẩm chất của bản thân mình bị vấy bẩn. Khi bản thân gánh vác trọng trách thì luôn có ý thức bảo vệ lợích quốc gia. Bất luận là đi đếđịa phương nào thì đều có thể hoàn thành nhiệm vụ mà mình gánh vác một cách tốt nhất. Người như thế sẽ không bao giờ làm ra những việc khiến quốc gia phải hổ thẹn và nhân cách của mình bị sỉ nhục. Đâđược gọi là ‘sĩ’.
Tử Cống nói: “Yêu cầu này quá cao ạ! Vậy thì trí thức hạng hai phải nhưthế nào?
Khổng Tử nói: “Trí thức hạng hai phải là người mà khi ở trong gia tộc họhàng thì ai ai cũng đều ca ngợđó là người con có hiếu. Đối với hàng xóm láng giềng thì phải thân mật hữái. Người như thế cũng có thểđược xưng là sĩ”.
Tử Cống lại hỏi: “Vậy thì trí thức hạng sau nữa thì phải là người như thếnào?
Khổng Tử nói: “Phải là ngườngôn tất tín, hành tất quả. Nói lời phải cótín, đưa ra lời hứa thì nhấđịnh phải thực hiệđược, làm việc gì cũng phải nghiêm túc chịu trách nhiệđến cùng, có thủy có chung, có đầu có cuối. Nhưng mà người như vậy lại không có tầm nhìn và hoài bão cao xa, làm việc chỉ là để lấy mấđấu gạo, kiếm tiền sống tạm qua ngày, nông cạn và cố chấp. Kiểu người này rất nhiều. Đối với việc của bản thân thì họ có thể đảm nhận được, còđối với việc quốc gia đại sự thìkhông nhấđịnh có thể gánh váđược. Người như thế cũng tạđược xưng là “sĩ“. Nhưng suy cho cùng thì họ cũng không phải là người có chílớn, không đáng được tôn sùng.”
Uyển Như tổng hợp

No comments:

Post a Comment