Wednesday, July 5, 2017

Lực lượng quân đội đông đảo bậc nhất thế giới của Triều Tiên

Quân đội Triều Tiên không chỉ có số quân thường trực đông đảo mà sở hữu số lượng khổng lồ các loại tăng thiết giáp và pháo mặt đất.  Đồ họa: Việt Chung
Lực lượng quân đội đông đảo bậc nhất thế giới của Triều Tiên

No comments:

Post a Comment