Sunday, July 23, 2017

Nghề nào an toàn nhất, và ít bị cắt việc nhất?

Tạp chí US News & World Report khảo sát để xếp hạng 206 đại học nổi bật nhất Hoa Kỳ về các ngành mỹ thuật và nhân văn. Vấn đề là, các ngành mỹ thuật và nhân văn không thể có lương cao như khoa học kỹ thuật.

Sau đây là danh sách tốn nhất, tại 8 đại học hàng đầu về mỹ thuật và nhân văn, với số lương mỗi năm sau 10 năm ra trường và làm việc, trong khi đối chiếu với tốn kém học 4 năm nơi đó.

Danh sách tốn kém tệ hại là:

1. Bennington College (Vermont): Lương/năm: $24,600; học 4 năm tốn: $111,604

2. College of the Atlantic (Maine): Lương/năm: $26,400; học 4 năm tốn: $69,852

3. St. Johns College (New Mexico): Lương/năm: $27,600; học 4 năm tốn: $96,508

4. Thomas Aquinas College (California): Lương/năm: $30,200; học 4 năm tốn: $81,840

5. Earlham College (Indiana): Lương/năm: $33,400; học 4 năm tốn: $75,676

6. St. John's College (Maryland): Lương/năm: $35,200; học 4 năm tốn: $117,824

7. Reed College (Oregon): Lương/năm: $35,200; học 4 năm tốn: $83,520

8. Berea College (Kentucky): Lương/năm: $33,400; học 4 năm tốn: $12,268.
Nghề nào an toàn nhất, và ít bị cắt việc nhất?

Câu trả lời: hiện nay nghề an toàn nhất là nghề xây dựng.

Nghiên cứu của công ty tài chánh 24/7 Wall St. khảo sát về thất nghiệp trong nhiều nghề, và nhận thấy có 26 nghề có tỷ lệ thất nghiệp ở mức 1% hay thấp hơn. Trong khi đó có 26 nghề có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn từ 8.5% tới hơn 25%.

Các việc làm an toàn nhất Hoa Kỳ là:

1. Xây dựng và kiểm tra xây dựng, có tỷ lệ thất nghiệp 0.1%

2. Khoa học gia ngành sinh hóa tỷ lệ thất nghiệp 0.2%

3. Kỹ sư cơ khí thất nghiệp chỉ 0.2%

4. Giám đốc sinh hoạt tôn giáo hay giáo dục, thất nghiệp 0.2%

5. Cảnh sát tuần tra, thất nghiệp 0.3%

6. Liệu pháp y tế thất nghiệp 0.3%

Nghề kém an toàn nhất:

1. Tài tử đóng phim, tỷ lệ thất nghiệp 26.6%

2. Người mẫu, người trình bày sản phẩn, thất nghiệp 23.4%

3. Tiếp thị qua điện thoại, thất nghiệp 15.1%

4. Nghề chấm điểm, xếp hạng tỷ lệ thất nghiệp 14.9%

5. Nghề khai thuế, tỷ lệ thất nghiệp 12.3%.

No comments:

Post a Comment