Monday, July 3, 2017

Người Việt đầu tiên phát minh ra tiền giấy là ai?

Thi thổi cơm, làm tiền giấy, đúc súng thần công… là những nghề có từ hàng nghìn đời ở nước ta.
Nguoi Viet dau tien phat minh ra tien giay la ai? hinh anh 1

Câu 1. Ai được suy tôn là ông tổ nghề in ở nước ta?

 • Lương Nhữ Hộc Thám hoa Lương Nhữ Hộc (1420-1501), tự Tường Phủ, hiệu Hồng Châu, là danh sĩ, quan nhà Lê. Ông là người hai lần làm sứ giả sang Trung Quốc và đã có công truyền lại nghề khắc bản gỗ in cho dân làng Liễu Tràng, Hồng Lục, được tôn xưng là "ông tổ nghề in".
 • Giang Văn Minh
 • Nguyễn Giản Thanh
 • Trịnh Tuệ
Nguoi Viet dau tien phat minh ra tien giay la ai? hinh anh 2

Câu 2: Trạng nguyên nào dạy nhân dân dệt chiếu?

 • Phùng Khắc Khoan
 • Lương Thế Vinh
 • Phạm Ngũ Thư
 • Phạm Đôn Lễ Phạm Đôn Lễ là trạng nguyên thời vua Lê Thánh Tông. Theo Đại Việt sử ký Bản kỷ thực lục, vì có công dạy dân làng dệt chiếu cói, ông thường được gọi là Trạng Chiếu.
Nguoi Viet dau tien phat minh ra tien giay la ai? hinh anh 3

Câu 3. Vị thiền sư nổi tiếng được suy tôn ông tổ nghề đúc đồng?

 • Nguyễn Minh Không Thiền sư Nguyễn Minh Không (tức Lý Quốc Sư) nổi tiếng thông tuệ thời Lý. Ông được suy tôn là ông tổ nghề đúc đồng ở nước ta. Ông đã sáng lập ra hơn 500 ngôi chùa trên cả nước lúc bấy giờ.
 • Lý Giác
 • Lưu Chân Không
 • Khuông Việt
Nguoi Viet dau tien phat minh ra tien giay la ai? hinh anh 4

Câu 4. Ngoài xây dựng chùa chiền, thiền sư Nguyễn Minh Không còn tạo ra những bảo vật nào sau đây?

 • Tháp Báo Thiên
 • Chuông Quy Điền
 • Vạc Phổ Minh
 • Cả 3 bảo vật trên  Đương thời, thiền sư Minh Không góp sức tạo nên An Nam tứ đại khí, bao gồm: Tháp Báo Thiên, chuông Quy Điền, Vạc Phổ Minh và tượng Phật Quỳnh Lâm.
Nguoi Viet dau tien phat minh ra tien giay la ai? hinh anh 5

Câu 5. Ai được suy tôn ông tổ nghề thêu của nước ta?

 • Lê Trừng
 • Lê Văn An
 • Lê Công Hành  Lê Công Hành tên thật là Bùi Công Hành, sống ở cuối thời Trần, đầu thời Lê. Sinh thời, ông đi sứ Trung Quốc và có nhiều đóng góp cho nước nhà. Ông được suy tôn là ông tổ nghề thêu ở nước ta.
 • Lê Chất
Nguoi Viet dau tien phat minh ra tien giay la ai? hinh anh 6

Câu 6. Ai được suy tôn ông tổ nghề đúc súng thần công ở Việt Nam?

 • Hồ Nguyên Trừng  Hồ Nguyên Trừng là con trai của vua Hồ Quý Ly, là nhà quân sự tài ba, đặc biệt là khả năng chế tác vũ khí. Sau này, ông được suy tôn là ông tổ nghề đúc súng ở nước ta.
 • Hồ Hán Thương
 • Cao Thắng
 • Trần Đại Nghĩa
Nguoi Viet dau tien phat minh ra tien giay la ai? hinh anh 7

Câu 7. Người Việt đầu tiên phát minh ra tiền giấy?

 • Hồ Quý Ly
 • Hồ Hán Thương
 • Vương Nhữ Chu  Theo Đại Việt sử ký toàn thư, người đầu tiên phát minh ra tiền giấy ở nước ta là Vương Nhữ Chu. Ông là quan đại thần cuối thời Trần
 • Vương Nhữ Hài
Nguoi Viet dau tien phat minh ra tien giay la ai? hinh anh 8

Câu 8. Ai khởi xướng tục thi nấu cơm có từ lâu đời ở nước ta?

 • Hùng Vương
 • Lang Liêu
 • Phan Tây Nhạc  Tương truyền, vào thời Hùng Vương thứ 18, vợ chồng tướng tiên phong Phan Tây Nhạc và  Hoa Dung khi đưa quân dẹp giặc Thục xâm lược, nhân dân xin theo rất đông. Phan Tây Nhạc tổ chức thi thổi cơm để lựa chọn người nuôi quân giỏi. Vợ chồng Phan Tây Nhạc mất, được nhân dân suy tôn Thành hoàng.
 • An Dương Vương
Nguoi Viet dau tien phat minh ra tien giay la ai? hinh anh 9

Câu 9. Ai có công đưa nghề nhiếp ảnh về nước ta?

 • Phan Thanh Giản
 • Phạm Phú Thứ 
 • Đặng Huy Trứ  Đặng Huy Trứ (1825-1874) là đại thần của nhà Nguyễn. Từ năm 1865-1867, ông được  triều đình cử đi sứ. Ông tiếp xúc, học được nghề ảnh, rồi mua thiết bị về nước, mở hiệu ảnh Cảm Hiếu Đường, mở đường cho nhiếp ảnh du nhập vào nước ta.
 • Nguyễn Đăng Cảo
Chuyện chuông Quy Điền Chuông Quy Điền được xếp vào "An Nam tứ đại khí", bảo vật của Đại Việt thời Lý.Nguyễn Thanh Điệp
Video: VTV

No comments:

Post a Comment