Wednesday, July 12, 2017

Tạ Từ Hết Thẩy Anh Em

Bạn gọi nhắc: “Hôm nay Thứ Bảy tao muốn thấy mày có mặt giữa anh em. Vẫn biết anh em có đứa thêm và cũng có nhiều thằng đã bớt. Không thấy mày… là mày bớt đó nghe!”.
Tôi chưa đi thăm anh em, đã muốn đi về. Có những con đường mình đi không tới, và cuối đường chắc chi ai đợi… khi tuổi người ai cũng quá bảy mươi! Tên Trần Hưng Đạo để dưới đít tên người… đại lộ Bolsa, tôi không muốn nhìn thấy.
Hội Nghị Diên Hồng họp trên dòng nước chảy. Tại sao Trần Quốc Toản tới đây và bóp nát trái cam? Đại lộ Trần Quốc Toản từng nổi tiếng là Một Chợ Cá Ở Việt Nam… nay nó là Ba Tháng Hai chảy dài nước mắt… Đại lộ Bolsa kia, con đường có thật… mà có thật ai đã biết Bolsa? Trần Hưng Đạo một anh hùng của nước ta… nay tại sao thành cái tên lãng xẹt? Người Việt Nam mình vinh danh một người đã chết Vì Non Sông như vậy đó, ngộ ghê chưa? Nước bốn ngàn năm tính tới bây giờ, trang lịch sử nào cũng là trang giấy mục?
Bạn gọi tôi đi chơi cuối tuần, bạn cười mà tôi khóc. Tôi lẻ loi không chỉ một ngày! Tôi tắt phone, tôi ngồi ngó mây bay. Trong bàn tay tôi trái cam còn nguyên vẹn, trong ngực tôi…trái tim mất biến! Ngày cuối tuần bên ly bên chén, tôi có ngồi chung với anh em, tôi chỉ một thây ma!
Coi như đời người… rồi sẽ hưởng hương hoa, tôi xin anh em tặng cho tôi cành hoa mắc cỡ. Tôi xin anh em cho tôi mắc nợ. Tôi xin anh em cho tôi xấu hổ Thiên Thu!

Trần Trung Tá

No comments:

Post a Comment