Tuesday, August 1, 2017

4 Thập Niên Tới: Biển Ngập 650 Thành Phố

WASHINGTON   - Các khoa học gia đã cảnh báo từ 5, 6 năm nguy cơ nước biển dâng theo biến đổi khí hậu, nhận chìm hàng chục thành phố tại Hoa Kỳ – 1 danh sách đầy đủ ghi tên hàng chục thành phố lớn nhỏ sẽ bị ngập trong 20, 50 hay 80 năm tới.

Đó là hình ảnh về tương lai u ám của New York, Boston, San Francisco, Miami nếu tiên đoán về mưc độ dâng nước biển là chính xác.

Ông Benjamin Strauss, phó chủ tịch của Sea Level and Climate Impacts at Climate Central (SLCICC), nói : số người chứng kiến ngập lụt triền miên tăng nhanh hơn mức tăng của nước biển dâng.

Phân tích tiên đoán 30 thành phố với dân số hơn 100,000 đối diện ngập lụt thường xuyên ở thời điểm năm 2100.

Trong số 50 thành phố lớn ngập lụt có New York, Boston, Miami, Oakland. Trong 15 năm  tới, sẽ thấy từ 165 đến 180 cộng đồng bị ngập nước biển - trong 40 năm tới, số cộng đồng bị ngập thường xuyên là 360.

Trong trường hợp nước biển dâng cao nhanh hơn, 650 thành phố bị ngập.

Vào cuối thế kỷ này, cư dân của 500 thành phố phải nâng cao nền nhà hay di tản.
Kết quả nghiên cứu kết luận : nếu có thể giảm ô nhiễm để khí quyển tăng duới 2 độ Celsius, từ 200 đến 380 thành phố thoát đuợc nguy cơ bị nước biển nhận chìm, gồm 50 thành phố lớn.

No comments:

Post a Comment