Saturday, August 12, 2017

Tiệm bánh hành Ada đắt khách nhất Thượng Hải

Famous Shanghai scallion pancake shop reopens with licenseAda Scallion Pancake-Tiệm bánh hành của ông Wu Gencun mở cửa từ 6h sáng nhưng thực khách đã xếp hàng chờ từ nhiều giờ đồng hồ trước đó để mua được bánh.Shanghai Scallion PancakeDSCF2907Famous Shanghai scallion pancake shop reopens with licenseShanghai Scallion PancakeShanghai Scallion PancakeShanghai Scallion PancakeFamous Shanghai scallion pancake shop reopens with licenseFamous Shanghai scallion pancake shop reopens with licenseFamous Shanghai scallion pancake shop reopens with licenseFamous Shanghai scallion pancake shop reopens with licenseShanghai Scallion PancakeShanghai Scallion PancakeShanghai Scallion PancakeShanghai Scallion PancakeShanghai Scallion Pancakes, by thewoksoflife.comShanghai Scallion Pancakes, by thewoksoflife.comShanghai Scallion Pancakes, by thewoksoflife.comShanghai Breakfast, by thewoksoflife.comShanghai Scallion Pancakes, by thewoksoflife.com

No comments:

Post a Comment