Monday, August 7, 2017

Khu Vực Biển Chết Ở Vịnh Mexico Lớn Bằng New Jersey

Một phá kỷ lục, khu vực chết bằng diện tích tiểu bang New Jersey được đo thấy bởi các nhà khoa học tại Vịnh Mexico trong tuần này – là dấu hiệu phẩm chất tốt của nước trong các dòng nước tại Hoa Kỳ xấu tệ hơn người ta dự đoán.

Sở Hải Dương và Khí Quyển Quốc Gia (NOAA) tuyên bố hôm Thứ Tư rằng khu vực chết của mùa hè này là lớn nhất trong lịch sử, đo được 8,776 dặm. Đây là rộng hơn gần 8,200 dặm vuông diện tích mà đã được tiên đoán trong tháng 7. Kể từ khi giám sát bắt đầu 32 năm trước, diện tích trung bình của khu vực chết của Vịnh Mexico đo được là 5,309 dặm vuông.

Khu vực thiếu oxy hoặc oxy thấp của Vịnh Mexico, cũng gọi là khu vực chết, là một diện tích có oxy thấp mà có thể giết chết cá và những sinh vật khác ở biển. Nó được tạo ra bởi sự dư thừa các chất dinh dưỡng nông nghiệp mà chảy xuống hạ lưu và vào lớp nước trên mặt, kích thích rong biển gây hại.

Để lập hồ sơ các mức đo mới và đánh giá mức độ nghiêm trọng của mức oxy thấp trong Vịnh, các nhà khoa học từ Louisiana Universities Marine Consortium (LUMCON) đã bắt tay vào chiếc thuyền nghiên cứu việc thiếu oxy vào giữa mùa hè lần thứ 31 trong tháng 7 vừa qua. Các nhà khoa học cho biết họ không thể vẽ bản đồ toàn bộ khu vực chết bởi vì không đủ ngày làm việc trên thuyền.

No comments:

Post a Comment