Tuesday, August 1, 2017

Los Angeles Sẽ Tổ Chức Thế Vận Năm 2028

LOS ANGELES, CA — Với thương lượng sẽ đứng ra tổ chức Thế Vận 2028, thành phố Los Angeles chính thức nhường vai trò tổ chức Thế Vận 2024 cho Paris.

Báo Los Angeles Times  loan tin như trên.

Theo báo này, Los Angeles đạt thương lượng trên với Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế IOC.
Một phát ngôn nhân của Chủ Tịch Hội Đồng Thành Phố Los Angeles cũng xác nhận rằng L.A. sẽ tổ chức Thế Vận 2028.
Phát ngôn nhân Caolinn Mejza của bà Chủ Tịch Hội Đồng Thành Phố  Herb Wesson xác nhận tin naỳ.
Như thế, Thế Vận sẽ trở về Hoa Kỳ kể từ Thế Vận 1996 tại Atlanta.

Los Angeles cũng từng tổ chức Thế Vận năm 1932 và 1984.
Như thế, chỉ còn 11 năm nữa là tới Thế Vận Los Angeles 2028. Vùng Quận?Cam nằm kế cận Los Angeles cũng sẽ nhìn thấy làn sóng du khách toàn cầu tràn tới, và các bờ biển Quận?Cam sẽ là điểm hấp dẫn bên cạnh các trận thi đấu  Thế Vận.

No comments:

Post a Comment