Wednesday, October 12, 2011

Alex Queral

Alex Queral, thợ chạm khắc đến từ Philadelphia (Mỹ), đã dùng con dao đặc biệt để tạo chân dung ba chiều trên trang giấy. Trong đó xuất hiện những người nổi tiếng như Tổng thống Obama, Michael Moore, Albert Einstein...(http://www.projectsgallery.com/Queral.htm) http://1.bp.blogspot.com/_yTEpoJ9_KNM/SpKURQDHtII/AAAAAAAACM0/hY9evDrm8DI/s400/dalai_lama.jpg

Albert Einstein.
Clint Eastwood.
Barack Obama.
Pee-Wee Herman.
Michael Moore.
David Carradine.

No comments:

Post a Comment