Thursday, October 6, 2011

Diễn Hành mừng Xuân ở Mỹ

Diễn Hành 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade

Franklin Regional High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo
Franklin Regional High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Franklin Regional High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Franklin Regional High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Adair County High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Adair County High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Adair County High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Adair County High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Ballou High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo
Ballou High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Ballou High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Ballou High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Pittsburg High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Pittsburg High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Pittsburg High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Pittsburg High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo
Morgantown High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo
Morgantown High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Morgantown High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Morgantown High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

New York Police Department Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

New York Police Department Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

New York Police Department Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

New York Police Department Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo
Pickerington Central High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Pickerington Central High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Pickerington Central High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Pickerington Central High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

New Spider-Man Balloon 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo


Harrison High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo
Harrison High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Harrison High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Harrison High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Towson University Marching Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Towson University Marching Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Towson University Marching Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Towson University Marching Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo


Macys Great American Marching Band 2009 Macys Thanksgiving Day Parade Photo

Macys Great American Marching Band 2009 Macys Thanksgiving Day Parade Photo

Macys Great American Marching Band 2009 Macys Thanksgiving Day Parade Photo

Macys Great American Marching Band 2009 Macys Thanksgiving Day Parade Photo

Choctawhatchee High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Choctawhatchee High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Choctawhatchee High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Choctawhatchee High School Band 2009 Macy's Thanksgiving Day Parade Photo

Pasadena City College Herald Trumpets 2009
Diễn Hành Hoa Hồng(Rose Parade) 2010
Pasadena City College Tournament of Roses Honor Band 2009

Pasadena City College Tournament of Roses Honor Band 2009

Pasadena City College Tournament of Roses Honor Band 2009

Salvation Army Tournament of Roses Band 2009

Salvation Army Tournament of Roses Band 2009

Salvation Army Tournament of Roses Band 2009

Danvers High School Marching Band 2009

Danvers High School Marching Band 2009

Danvers High School Marching Band 2009
Wells Fargo 2010 Rose Parade Float Picture


Phoenix Satellite TV 2010 Rose Parade Float Picture

Ohio State University Rose Bowl Game 2010 Rose Parade Float Picture

Bayer Advanced 2010 Rose Parade Float Picture

Subway 2010 Rose Parade Float Picture

Oregon State University Rose Bowl Game 2010 Rose Parade Float Picture

City of Torrance 2010 Rose Parade Float Picture

City of Burbank 2010 Rose Parade Float Picture

West Covina 2010 Rose Parade Float Picture

Lutheran Laymens League 2010 Rose Parade Float Picture

American Honda 2010 Rose Parade Float Picture
Farmers Insurance Group 2010 Rose Parade Float Picture

2010 Rose Parade Grand Marshal Chesley Sully Sullenberger Picture

Rotary International 2010 Rose Parade Float Picture

Lions Clubs International 2010 Rose Parade Float Picture

Donate Life 2010 Rose Parade Float Picture

Jack in the Box 2010 Rose Parade Float Picture

Rain Bird 2010 Rose Parade Float Picture

Macy's 2010 Rose Parade Float Picture

Ronald McDonald House 2010 Rose Parade Float Picture
Kanstul Herald Trumpets 2010 Rose Parade


Consulate General of Mexico 2010 Rose Parade Float Picture

City of Alhambra 2010 Rose Parade Float Picture

Trader Joes 2010 Rose Parade Float Picture

City of South Pasadena 2010 Rose Parade Float Picture

Natural Balance Pet Foods 2010 Rose Parade Float Picture

City of Cerritos 2010 Rose Parade Float Picture

Cal Poly Universities 2010 Rose Parade Float Picture

City of Los Angeles 2010 Rose Parade Float Picture

City of Anaheim 2010 Rose Parade Float Picture

La Canada Flintridge 2010 Rose Parade Float Picture

City of Sierra Madre 2010 Rose Parade Float Picture

University of Oregon Marching Band 2010 Rose Parade


China Airlines 2010 Rose Parade Float Picture

State of New Mexico 2010 Rose Parade Float Picture

Anheuser Busch 2010 Rose Parade Float Picture

Shanghai World Expo 2010 Rose Parade Float Picture

Kaiser Permanente 2010 Rose Parade Float Picture

City of Duarte City of Hope 2010 Rose Parade Float Picture

Odd Fellows and Rebekahs 2010 Rose Parade Float Picture

City of Downey 2010 Rose Parade Float Picture

Kiwanis 2010 Rose Parade Float Picture

RFD-TV 2010 Rose Parade Float Picture

Boy Scouts of America 2010 Rose Parade Float Picture

City of Glendale 2010 Rose Parade Float Picture
University of Oregon Marching Band 2010 Rose Parade

University of Oregon Marching Band 2010 Rose Parade

Salvation Army Tournament of Roses Band 2010 Rose Parade

Salvation Army Tournament of Roses Band 2010 Rose Parade

Salvation Army Tournament of Roses Band 2010 Rose Parade

Banda Pedro Molina Guatemala 2010 Rose Parade

Banda Pedro Molina Guatemala 2010 Rose Parade

Banda Pedro Molina Guatemala 2010 Rose Parade
Farmers Insurance Band - Riverside City College Band 2010 Rose Parade

Farmers Insurance Band - Riverside City College Band 2010 Rose Parade

Farmers Insurance Band - Riverside City College Band 2010 Rose Parade

Ohio State School for the Blind Marching Band 2010 Rose Parade

Ohio State School for the Blind Marching Band 2010 Rose Parade

Ohio State School for the Blind Marching Band 2010 Rose Parade

United States Marine Corps West Coast Composite Band 2010 Rose Parade

United States Marine Corps West Coast Composite Band 2010 Rose Parade

United States Marine Corps West Coast Composite Band 2010 Rose Parade


Marian Catholic High School Marching Band 2010 Rose Parade

Marian Catholic High School Marching Band 2010 Rose Parade

Marian Catholic High School Marching Band 2010 Rose Parade

Pasadena City College Herald Trumpets 2010 Rose Parade

Pasadena City College Herald Trumpets 2010 Rose Parade

El Dorado High School Marching Band 2010 Rose Parade

El Dorado High School Marching Band 2010 Rose Parade

El Dorado High School Marching Band 2010 Rose Parade

Ohio State University Marching Band 2010 Rose Parade

Ohio State University Marching Band 2010 Rose Parade

Ohio State University Marching Band 2010 Rose Parade
Diễn Hành Hoa Hồng 2010
http://www.sambapro.com/images/news%20articles/DaveOnRoseFloat.gif
http://blog.hotelclub.com/wp-content/uploads/2009/04/rose-parade.jpghttp://blog.hotelclub.com/wp-content/uploads/2009/04/rose-parade2.jpghttp://blog.hotelclub.com/wp-content/uploads/2009/04/rose-parade3.jpg

Lawrence Central Marching in the Tournament of Roses Parade

media center2010
The Ten Commandments - Jesus Fulfilled
Diễn Hành Hoa Hồng(2009)

2009 Rose Parade Queen Courtney Lee2009 Tournament of Roses Parade Queen Courtney Lee

Pasadena, Calif -- Organizers of this year's Rose Parade in Pasadena, Calif., say the economic crisis forced new cost-trimming and fund-raising efforts.
Một ngày đầu năm mới thật tuyệt vời khi cả triệu người có mặt trên đại lộ Colorado, Pasadena, California cùng với hàng triệu người trên nước Mỹ và thế giới theo dõi qua truyền hình, nô nức chào đón Diễn Hành Hoa Hồng lần thứ 120 mang chủ đề “Ngả Nón Chào Ngành Giải Trí” (Hats Off To Entertainment).

Có 46 xe hoa tham dự, trong đó 24 chiếc được giải thưởng các loại, ngoài ra, còn có 22 đoàn nhạc diễn hành và 18 đội cưỡi ngựa cùng diễn hành trên đoạn đường dài 5.5 miles.

Xin gởi đến các bạn hình ảnh một số xe hoa đoạt giải và đoàn nhạc diễn hành trong ngày Diễn Hành Hoa Hồng lần thứ 120 này.


Rose Parade Float Photo - Kaiser Permanente Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - Rose Bowl Game Penn State Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - City of Torrance Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - City of West Covina Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - Cal Poly Universities Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - NAMM The International Music Products Association Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - City of Roseville Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - FTD Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - City of Huntington Beach Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - Donate Life Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - sss Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - China Airlines Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - City of Burbank Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - Odd Fellows and Rebekahs Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - Jack in the Box Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - Bayer Advanced Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - Anchorage Convention & Visitors Bureau Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - City of Glendale Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - City of Los Angeles Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - Ronald McDonald House Charities of Southern California Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - Western Asset Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - City of South Pasadena Tournament of Roses Parade Float 2009
Rose Parade Float Photo - Kaiser Permanente Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - Rose Bowl Game Penn State Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - City of Torrance Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - City of West Covina Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - Cal Poly Universities Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - NAMM The International Music Products Association Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - City of Roseville Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - FTD Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - City of Huntington Beach Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - Donate Life Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - sss Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - China Airlines Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - City of Burbank Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - Odd Fellows and Rebekahs Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - Jack in the Box Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - Bayer Advanced Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - Anchorage Convention & Visitors Bureau Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - City of Glendale Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - City of Los Angeles Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - Ronald McDonald House Charities of Southern California Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - Western Asset Tournament of Roses Parade Float 2009

Rose Parade Float Photo - City of South Pasadena Tournament of Roses Parade Float 2009

medium_02-American Honda - Theme Trophy.JPGHình 1: American Honda (Theme Trophy)
American Honda mở đầu cuộc diễn hành xe hoa với một robot cao 49 feet. Ðây là một công trình kết hợp giữa hai công ty lớn: ASIMO, chuyên chế tạo người máy và công ty Chevrolet, cung cấp động cơ điều khiển. Trên đoạn đường diễn hành, 9 thành viên của Prarie View A&M University Band trên xe hoa, cùng với hàng trăm thành viên khác đi sau biểu diễn những điệu nhạc sôi động chào mừng năm mới. Robot vừa đi, vừa ngả nón chào khán giả hai bên đường với chủ đề “Hats Off In Celebration” nhân dịp American Honda kỷ niệm đúng nửa thế kỷ tham gia lễ hội này.

medium_08-RFD-TV-Animation Trophy.JPGHình 2: RFD-TV (Animation Trophy)

Với chủ đề “Hee Haw”, EFD-TV giới thiệu với công chúng một máy kéo hơi nước cổ xưa khổng lồ dài 85 feet, cao 25 feet, cùng một kho thóc theo sau, với những cây trái trong mùa thu hoạch. Tất cả sự sắp đặt, cùng với các ngôi sao của RFD-TV có mặt đã diễn tả thành công và vui mừng của những người nông dân nước Mỹ trong một năm bội thu.
medium_06-La Canada Flintridge Tournament Of Roses Assn-Animation Trophy.JPG
Hình 3: La Canờada Flintridge Tournament Of Rose Association (Animation Trophy)

Ðây là lần tham gia thứ 31 của La Canada Flintridge Tournament Of Rose Association. Năm nay, với chủ đề “Mechanical Melodies” cùng với bộ ba “nhạc sĩ robot” đầy sức sống (từ trái): “Big Bot” điều khiển keyboard, “Chip” sử dụng saxophone, và “I/O” chơi guitar, đã lôi cuốn sự chú ý của trẻ em. Sân khấu được trang trí lỗng lẫy nhiều loại hoa; ngoài ra, dàn trống, chũm chọe (cymbal), cùng sự chuyển động của các bánh răng điều khiển, đã biến sân khấu di động này thành một nơi vui nhộn trên đường phố. La Canada Flintridge Tournament Of Rose Association là một tổ chứ bất vụ lợi duy nhất tham gia thiết kế, xây dựng, tạo mẫu và thực hiện công tác tài chính cho xe hoa hàng năm trong Diễn Hành Hoa Hồng.
medium_09-All American Cowgirl Chicks.JPG
Hình 4: All American Cowgirl Chicks đến từ Weatherford, Texas.
medium_10-Rain Bird Corp-Sweepstakes Trophy.JPG
Hình 5: Rain Bird Corporation (Sweepstakes Trophy)

Bằng nhiều loại vật liệu và thực vật, một khu rừng Phi Châu được tái tạo sinh động với vẻ đẹp hoang sơ ngàn năm. Màu sắc hoa lá rực rỡ, những con thú rừng sống động làm tăng thêm vẻ huyền bí của rừng già Phi Châu qua chủ đề “Entertaining Exhibition”. Xuất hiện trên chiếc xe jeep thám hiểm là hai nhân vật nổi tiếng, Jack Hanna, Director Emeritus of the Columbus Zoo and Aquarium, và Walter Crawford, Founder and Director of the World Bird Sanctuary. Ðây là lần thứ 13, Rain Bird Corporation tham gia Rose Parade.
medium_23-USC Band.JPG
Hình 6: Rose Bowl Game presented by City - Participating University Band.
medium_24-Farmers Insurance Group-Craftsman Trophy.JPG
Hình 7: Farmers Insurance Group (Craftsman Trophy)

Kể từ đầu thế kỷ 20, Farmers với “Family Outing” đã phục vụ chương trình dã ngoại đồng quê trên chiếc xe gia đình vào mỗi Chủ Nhật. Chiếc xe hoa dài 75 feet, mang đậm màu sắc đồng quê thanh bình với cánh cổng hình vòng cung, chiếc cầu đá, bánh xe quay nước và ngôi nhà miền quê đơn sơ nhưng rực sáng bởi một thảm thực vật nhiều màu sắc. Nét nổi bật cho cuộc dã ngoại là chiếc Cadillac Phaeton 1926, như chiếc xe đầu tiên được Farmers Insurance bảo hiểm, chuyên chở hạnh phúc gia đình trong những chuyến dã ngoại kỳ thú.
medium_56-Homewood Patriot Band.JPG
Hình 8: Homewood Patriod Band

Homewood Patriot Band được thành lập năm 1972 ở Alabama và nhanh chóng được đánh giá cao qua những phần thưởng nhiều năm liền. Năm 2007, đoàn được chọn là một trong “Nation's Top 100 Communities for Music Education in 2007”. Trên 12 năm qua, đội đã thắng 26 giải Grand Champion trong các cuộc thi hành khúc và các cuộc thi hòa nhạc, bao gồm “Grand Championship” và “Most Entertaining Band” năm 2007.
MED MARSHALL.JPG
Hình 9: City of Cerritos (Grand Marshal's Trophy)

Tham gia Rose Parade với chủ đề “Camelot - A Knight's Tale”, câu chuyện về hiệp sĩ Camelot chào đón hai hình thức giải trì nổi tiếng của Hoa Kỳ: Âm nhạc và phim ảnh. Toàn bộ xe hoa mang sắc thái thời trung cổ, với hình tượng vua Arthur và hoàng hậu Guinevere phía trước xe. Phía sau là hai dũng sĩ mặc áo giáp chiến đấu sáng ngời. Những ánh vàng, bạc lấp lánh trên trang phục vua và hoàng hậu nổi bậc trong một vườn hoa đầy màu sắc. Thị trưởng thành phố Cerritos Jim Edwards và phu nhân, Connie Edwards trong trang phục thời trung cổ ngồi trước xe vẫy chào công chúng. Hoa hậu Cerritos Sheila Tejada, và hoa hậu thiếu niên Cerritos, Brittany Chen cũng tham gia trong ngày lễ hội này.

MED DIRECTOR.JPGHình 10: Vera Bradley (Directors' Trophy)

Qua chủ đề “Hope Grows”, Vera Bradley giới thiệu một khu vườn lộng lẫy màu sắc. Chiếc túi xách tay (phía sau) được làm bằng hoa cúc vàng và trắng, lá chanh, hoa cẩm chướng hồng và đỏ. Những đóa hoa như đang ở trong thời kỳ rực rỡ nhất, cùng với chim, bướm, ong tô điểm cho khu vườn một sức sống mãnh liệt, như hy vọng đang đâm chồi trong công cuộc chống bệnh ung thư vú mà Vera Bradley Foundation và Breast Cancer đã và đang theo đuổi.Rose Parade 2009 by Spirits-Of-Sin.www.themeparkinsider.com/flume/200901/1013/

No comments:

Post a Comment