Wednesday, October 12, 2011

Vài thiết kế mới lạ:(1)

http://www.smartcoolpicture.com/wp-content/uploads/2010/06/Sergei-Bobkov-sawdust2.jpg
Tuyệt tác từ những mảnh gỗ bào:
Nghệ nhân Sergey Bobkov người Nga đã tốn hàng trăm giờ thực hiện những “bức tượng sống” này hoàn toàn thủ công. Có những ngày ông làm việc liên tục đến 14 tiếng! Thế nhưng thành quả đạt được quả thực hết sức đáng khâm phục, trông chẳng khác gì một sinh vật sống, từ những nếp lông vũ cho đến đường cong của chiếc mỏNghệ nhân Sergey không chỉ tạo tượng chim đại bàng, mà bộ sưu tập của ông đa dạng với đủ chủng loại chim, sóc, cú và các chủng động vật khác nữa.

amazing sculpture

amazing sculpture

amazing sculpture

amazing sculpture

Ai mà tin được chú đại bàng này làm từ… gỗ thông bào mỏng chứ?

Wooden Chip Artist 4

Wooden Chip Artist 5

Wooden Chip Artist 6

Wooden Chip Artist 7

Wooden Chip Artist 7

Wooden Chip Artist 8

Wooden Chip Artist 9
Wooden Chip Artist 10

Wooden Chip Artist 11

Vài thiết kế mới lạ:

Xà bông rửa tay hình bàn tay:

http://www.smartcoolpicture.com/wp-content/uploads/2010/06/handy-soap.jpg

Giấy dán tường bằng báo cũ:

download wallpaper

download wallpaperhttp://www.smartcoolpicture.com/wp-content/uploads/2010/07/Wallpaper1.jpg

Carhenge by Jim Reinders

http://www.smartcoolpicture.com/wp-content/uploads/2010/06/Carhenge.jpg

Carhenge

Carhenge
Carhenge
Carhenge

Carhenge

Carhenge

Carhenge

Foto By Flickr

Cartoon in This Cardboard Room

http://www.smartcoolpicture.com/wp-content/uploads/2010/06/Cartoon-Cardboard-Room-51.jpg

Cartoon Cardboard Room

Cartoon Cardboard Room

Cartoon Cardboard Room

Cartoon Cardboard RoomCoi báo 3D ở TQ:http://www.smartcoolpicture.com/wp-content/uploads/2010/06/3D-newspaper4.jpg

3 dimension newspaper

3 dimension newspaper

3 dimension newspaper

3 dimension newspaper

Monster Tricycle

http://www.smartcoolpicture.com/wp-content/uploads/2010/06/impractical-bicycle2.jpg

impractical-bicycle

impractical-bicycle

impractical-bicycle

impractical-bicycle

Teapot Dome Gas Station

Teapot Dome

Teapot Dome

Teapot Dome

Teapot Dome

http://www.smartcoolpicture.com/wp-content/uploads/2010/05/Teapot-Dome.jpg

http://www.smartcoolpicture.com/wp-content/uploads/2010/05/funny-pictures-2.jpg

smart pictures

smart pictures

smart pictures

smart pictures

smart pictureshttp://www.smartcoolpicture.com/wp-content/uploads/2010/06/CDSea-by-Bruce-Munro-yatzer.jpg

CDSea by Bruce Munro

CDSea by Bruce Munro

CDSea by Bruce Munro

yellow-snakeMost people fear snakes and don’t want to even look at them. Still they are fascinating reptiles in different colors and lengths. The photographer Guido Mocafico saw the beauty in them, and took amazing shots of them that it almost looks like detailed paintings.

black-snake brown-snake blue-snake black-cobra green-cobra many-snakes red-and-black-snake python red-snake green-snake white-and-black-snake white-cobra white-tiny-snake white-phyton big-green-snake white-yellow-snake
12 Amazing Horseshoe Sculptures

Tom Hill a talented self-taught sculptor uses horseshoes to create life-size animal sculptures. It utilizes a gas forge, anvil, hammer and some welding techniques to heat and shape horseshoes into shape. More pictures after the break.

12 Amazing Horseshoe Sculptures

12 Amazing Horseshoe Sculptures

12 Amazing Horseshoe Sculptures

12 Amazing Horseshoe Sculptures

12 Amazing Horseshoe Sculptures

12 Amazing Horseshoe Sculptures

12 Amazing Horseshoe Sculptures

12 Amazing Horseshoe Sculptures

12 Amazing Horseshoe Sculptures

12 Amazing Horseshoe Sculptures

12 Amazing Horseshoe Sculptures

No comments:

Post a Comment