Wednesday, October 12, 2011

Vài thiết kế mới lạ:(6)

Jeff Nishinaka, một nghệ sĩ gốc Nhật ở Los Angeles đã có những tác phẩm điêu khắc theo không gian nổi 3D bằng giấy tuyệt đẹp:http://i.telegraph.co.uk/telegraph/multimedia/archive/01689/artist-and-dog_1689310i.jpghttp://sleepygi.setupmyblog.com/wp-content/uploads/2007/07/nish%203.jpghttp://punjapit.files.wordpress.com/2010/08/jeff-nishinaka-paper-art-61.png?w=550&h=745http://cubeme.com/blog/wpcontent/uploads/2010/07/Paper_Sculptures_Jeff_Nishinaka1.jpghttp://www.oneinchpunch.net/wordpress/wp-content/uploads/Jeff-Nishinaka3.jpg

Jeff-Nishinaka2


Jeff Nishinaka Paper Sculpture

Jeff Nishinaka Paper Sculpture

Jeff Nishinaka Paper Sculpture

Jeff Nishinaka Barbie Paper Sculpture

Jeff Nishinaka Barbie Paper Sculpture

Jeff Nishinaka Barbie Paper Sculpture

Jeff Nishinaka Barbie Paper Sculpturehttp://images.artistaday.com/timothyhorn_423243432.jpg
Tokyo Apple Tree by Jeffrey Nishinaka


PaperZoo

Osang Gwon
osang-gwon

Jen Stark
jenstark1

Jeff Nishinaka
jeff nishinaka

Akatre
akatre2

akatre

Yulia Brodskaya
yulia brodskaya

No comments:

Post a Comment